נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון קולוני, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at COLONY HOTEL, Haifa

מפגשי המועדון 2019-2020 הנשיא מנחם גץ

2022 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet