נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

עמיתי פול האריס

תנועת הרוטרי מוקירה את חבריה (ובמקרים יוצאי דופן גם לשאינם חברים) ,המגלים מסירות מיוחדת למטרות התנועה ותרומתם ומאמציהם יוצאי הדופן וניכרים בפעילות המועדון האיזור והחברה.

הזוכים להוקרה זו מקבלים אות מיוחד-"עמית פאול האריס" הקרוי על שם מיסד התנועה.

רשימת מקבלי אות "עמית פאול האריס" - רוטרי חיפה:
 • שלון אוראל ז"ל, נג"ל, יוני, 1972
 • איצקוביץ יצחק ז"ל, נ"ל, יוני, 1978
 • בהרב יקותיאל ז"ל, נ"ל, יוני, 1979
 • רוזנפלד אהרון ז"ל, , נ"ל, יוני, 1980
 • לוי פריץ ז"ל, ז"ל, יוני, 1981
 • פרימן דוד ז"ל, נ"ל, יוני, 1981
 • ססובר יעקב ז"ל, ר, יוני, 1982
 • בך אלפרד ז"ל, נ"ל, מאי, 1984
 • טרנר ליאופולד ז"ל, ר, יוני, 1984
 • גרדינגר קלמן ז"ל, נג"ל, פברואר, 1986
 • אגרנט אייבל, ד"ר ז"ל, נ"ל, נובמבר, 1987
 • רבינוביץ ליאוניד ז"ל, נ"ל, אפריל, 1987
 • לבנשטיין אריה ז"ל, נ"ל, מרץ, 1987
 • קריקין לואי ז"ל, נ"ל, יוני, 1988
 • פרימן ג'ק ז"ל, נ"ל, ספטמבר, 1988
 • לישפיץ מיכאל ז"ל, נ"ל, אפריל, 1989
 • צ'אנס היו ז"ל, נ"ל, אפריל, 1989
 • קולטאי יוסף ז"ל, ר, אפריל, 1989
 • ארנון ראובן ז"ל, נ"ל, מאי, 1990
 • ברכה דינה (אינרוויל), נ"ל, מאי, 1990
 • סלמניק דוד ז"ל, נג"ל, מאי, 1990
 • אורן דוד ז"ל, נג"ל, מאי, 1991
 • ברכה אליהו **, ר, מאי, 1991
 • מרגלית ארנולד ז"ל ר, יולי, 1991
 • חזון אריה, ר, יוני, 1992
 • מינלר הרי ז"ל, נ"ל, יוני, 1992
 • פרידמן סולי ז"ל, נ"ל, יוני, 1992
 • גוראל אריה ז"ל, חבר כבוד, יוני, 1993
 • עמי יוסף ז"ל, נ"ל, יוני, 1993
 • עקביה אברהם, נ"ל, יוני, 1993
 • חכים מנחם, נ"ל, אפריל, 1994
 • כליפה שמעון ז"ל, נ"ל, אפריל, 1994
 • איתח אברהם ז"ל, , נ"ל, דצמבר, 1995
 • גורלי עמנואל, ר, מאי, 1995
 • טלר יעקב ז"ל, ר, דצמבר, 1995
 • מהולל אריה, נ"ל, פברואר, 1995
 • מצנע עמרם *, חבר כבוד, פברואר, 1995
 • פריהר דן ז"ל, נ"ל, אפריל, 1995
 • שיצר דליה *, נ"ל, אוגוסט, 1995
 • שפי יעקב ז"ל, נ"ל, אפריל, 1995
 • אליאס סעיד *, נ"ל, יולי, 1996
 • אליאס-שאהין ז'נט,, אפריל, 1996
 • כפירי יהושע, נ"ל, יולי, 1996
 • מנדלמן מאיר, נ"ל, יולי, 1996
 • פלר עודד, נ"ל, יולי, 1996
 • רודיטי בני, נ"ל, מאי, 1996,
 • אסיף שלמה*, נ"ל, פברואר, 1997
 • לוריה אהרון ז"ל, ר, פברואר, 1997
 • תירוש אלכסנדר ז"ל, ר, פברואר, 1997
 • אידלמן שמואל, ר, יוני, 1998
 • כבירי יוסף, נ"ל, יוני, 1998
 • דביר שלמה, ר, יוני, 1999
 • הכהן כרמל, נ"ל, יוני, 1999
 • אלפאר האני*, ר, יולי, 2000
 • גיא דוד, ר, יולי, 2000
 • חי אדי*, , ר, יולי, 2000
 • יצחק צבי, ר, יולי, 2000
 • כהן רון, ר, יולי, 2000
 • ינובסקי אורי, נ"ל, יולי, 2000
 • לחמן מיכאל, ר, יולי, 2000
 • ליכטר אלי*, נ"ל, יולי, 2000
 • ליניאל שמעון *, נ"ל, יולי, 2000
 • עלמני שמואל, ר, יולי, 2000
 • שיירי עמוס ז"ל *, ר, יולי, 2000
 • כהן שאר ישוב (רב) חבר כבוד, יוני, 2001
 • שיצר נחום (נוני) ז"ל, נ"ל, יוני, 2002
 • אדלמן צבי ז"ל, ר, יוני, 2003
 • הדסי צבי ז"ל, ר, יוני, 2003
 • לבנשטיין עמוס, ר, יוני, 2003
 • לינקולין אלברט, נ"ל, יוני, 2003
 • סרפוס הרברט, ר, יוני, 2003
 • פרידמן צבי, ר, יוני, 2003
 • קירשטיין מיכאל, ר, יוני, 2003
 • רוזנפלד ישראל, ר, יוני, 2003
 • גינזבורג דב (רב), יולי, 2004
 • גלעד יואל, נ"ל, יולי, 2004
 • פלדהמר שלמה, ר, מאי, 2004
 • קירשטיין שלומית, , ר, מאי, 2004
 • שאול זיגי, ר, יולי, 2004
 • שזיפי חנן, ר, יולי, 2004
 • שנבל אורי*, נ"ל, יולי, 2004
 • גרוסמן יצחק דוד (רב), ספטמבר, 2005
 • כהן גד,, נ"ל, אפריל, 2005,
 • גנץ שמואל, ר, מאי, 2006
 • דיאנג'לי שאול, נג"ל, מאי, 2006
 • זסלר הרי (חבר כבוד)*, דצמבר, 2006
 • חורי חאתם, ר, מאי, 2006
 • כפירי יוסף, נ"נ, מאי, 2006
 • מרקל שלמה*, ר, יוני, 2006
 • מרקל אריאל, ר, יוני, 2006
 • רוטר אביבה, ר, מאי, 2007
 • נאומן יורם, ר, מאי, 2007
 • אביטן ורד, ר, יוני, 2008
 • לדר נחום, נ"ל, יוני, 2008
 • רוגר חביבה, ר, יוני, 2008
 • גן צבי משה*, נ"ל, יוני, 2009
 • מאוטנר דורון, ר, יוני, 2010
 • דני פסלר, נ"ל, יוני, 2011
 • צבי ענר, נ"ל, יוני, 2012
 • שלום ואנו, ר, יוני, 2013
 • אריה ברגמן, ר, יוני, 2013
 • נפתלי ויטמן, ר, יוני, 2014
 • דב מעיין, ר, יוני, 2014
 • מירה רוזן, ר, יוני, 2014
 • גרינברג אלחנן, ר, יוני, 2014
 • וילבך נאוה, ר, יוני, 2014
 • צוריאל חנה, ר, יוני, 2014
 • צבי ויצנר, ר, יוני, 2014
 • עמירם אסמן, ר, יוני, 2014
 • גן צבי אורנה, (אינרוויל), יוני, 2014
 • יורם קנטר יוני 2015
 • שחר שבו יוני 2016
 • יוכי פלר, יוני 2016
 • יונה יהב, ראש העיר חיפה, יוני 2016
 • דורון מאוטנר 2017
 • צבי יצחקי 2017
 • צבי פורר 2017
 • חניתה מלכוב, יוני 2018
 • שלומית קירשטיין, יוני 2018
 • מנחם גץ, יוני 2018
 • גידי ינאי נשיא, יוני 2018
 • שלומי פורמן, דצמבר 2018
 • ברגמן אריה יוני 2019
 • כרמל הכהן, יוני 2019
 • שחר שבו, יוני 2019
 • ישי הרמתי, יוני 2020
 • נתן פלדמן, יוני 2020
 • מנחם גץ, יוני 2020
 • שלומי פורמן, יוני 2021
 • משה בכר, יוני 2021
 • איציק פדידה, יוני 2021
 • שחר שבו, יוני 2021
 • אריה ברגמן, יוני 2021
 • ד"ר עינת קליש רותם, ראש העיר חיפה, יוני 2021
 • עירית יגר, אוקטובר 2021
 • רן דנסקי, נובמבר 2021
 • נתן פלדמן, יוני 2022
 • ליאת שרף, יוני 2022
 • ארז יששכרוב, יוני 2022
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet