נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

09/05/2018 - 9.5.18 עיסקית

9.5.18 עיסקית

9.5.18 עיסקית
בישיבה העסקית שהתנהלה באווירה מתוחה, התלונן הנשיא גידי ינאי כי נעשים במועדון דברים במחתרת ומאחורי גב ההנהלה.הוא הציג מצגת בו הסביר את דבריו. חבל רק שהנשיא לא נסה לישב את ההדורים ברוח טובה ומבלי לשתף את כל המועדון.
.
בישיבה הועלתה גם השאלה האם לצרף חברת מועדון שהוצאה מהמועדון בגלל שלא שלמה מיסי ומיסי חבר רוטרי ארצי ובינלאומי ועתה מעונינת לחזור למועדון, גידי הביא את השאלה לידיעת המועדון כי העניין קשור לכל המועדון.
.הועלו טענות כנגד שמוש בווטס אפ  ״הפתוח״ שנעשה על ידה בו היא מביישת לעיתים חברי מועדון על מעשיהם.
טובה גילת  הציע לתקן את תקנןןמהמועדון שיכלול כללי אתיקה לשמוש בווטס או וברשת .

אני, שהקמתי לפני 3 שנים את ״הקבוצה הפתוחה״  מיניתי כל חבר כראש קבוצה, ובכך באפשרותו לסלק כל חבר מהקבוצה אם התנהגותו ברשת איננה אתית ועונה למבחני הרוטרי.פנו אז אלי לסלק מהקבוצה חברים שהשתמשו לרעה בקבוצה.
בכך שכל חבר מונה ראש קבוצה, הדבר אפשר לו לסלק חבר שסרח.

ההנהלה/ החברים צריכים להחליט בעניין.אני לא מתכוון לעשות פעולה כל שהיא בעניין זה ללא החלטה מוסמכת של החברים.
צילם : יורם נאומן
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet