נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

05/08/2020 - 5.8.20 תקציב המועדון וקרן המועדון אושרו בישיבת זום

5.8.20 תקציב המועדון וקרן המועדון אושרו בישיבת זום

5.8.20 אסיפה כללית לאישור תקציב המועדון שאושר פה אחד
גם מאזן קרן המועדון הוצג על ידי נשיא לשעבר מנחם גץ ואושר פה אחד, נשלח לרשם העמותות
2024 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet