נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון קולוני, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at COLONY HOTEL, Haifa

29/10/2016 - 29.10.16

29.10.16

29.10.16. בינמועדוני
2022 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet