נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

17/12/2019 - 17.12.19 רני רהב

17.12.19 רני רהב

17.12.19 רני רהב
מפגש של רוטרי חיפה והוד הכרמל 
שתוף פעולה של רוטרי חיפה בהנהלת מנחם גץ ורוטרי הוד הכרמל בהנהלת חיים גרשון
רני רהב עונה לשאלות הקהל ופנל שואלים על עבודתו המקצועית כיחצן
צילמו יום נאומן ומנחם גץ
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet