נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון קולוני, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at COLONY HOTEL, Haifa

02/12/2021 - 1.12.21 הרצאה ירמי קורן

1.12.21 הרצאה ירמי קורן

1.12.21 הרצאה ירמי קורן
 מרצה ספר על מסע היסורים של מי שתובע נכות מהמוסד לבטוח לאומי.ירמי מוכן לסייע ללא תשלום למי שיזדקק להופיע בתביעה מול בטוח לאומי
2022 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet