נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

נשיאי המועדון

נשיאי מועדון רוטרי חיפה לדורותיהם:
 • 1931/32 ק.ר. ווב (טרם קבלת ההסמכה)
 • 1932/33 א. קיט-רוטש
 • 1933/34 ו. קוסטרו
 • 1934/35 ג.צ. תומפסון
 • 1936/38 ר.פ. סקריבנר
 • 1938/39 פ.ה. קיש
 • 1939/40 ל.ד. ווטס
 • 1940/41 ו.א. כיאט
 • 1941/42 ג'.ק.ד. קוקס
 • 1942/43 א.ר. מסם
 • 1943/44 י. קיסרי
 • 1944/45 י.ל. ווטסון
 • 1945/46 א.ר. ספיני
 • 1946/47 י. איצקוביץ
 • 1947/49 מ. בהאי
 • 1949/50 א. שלון
 • 1950/51 מ. הינדס
 • 1951/52 י. ארטן
 • 1952/53 מ.י. גרזון
 • 1953/54 מ. אטינגר
 • 1954/55 א.ל. ציזיק
 • 1955/56 פ.י. בנדה
 • 1956/57 א. רוזנפלד
 • 1957/58 א.ל. לבנשטיין
 • 1958/59 ד. פרימן
 • 1959/60 ל.א. רבינוביץ
 • 1960/61 ק. גרידינגר
 • 1961/62 מ. איברהים
 • 1962/63 א. אגרנט
 • 1963/64 י. בהרב
 • 1964/65 פ. לוי
 • 1965/66 א. ויינשל
 • 1966/67 ל.א. קרוקין
 • 1967/68 צ. וולקוט
 • 1968/69 ז. הים
 • 1969/70 י. פרימן
 • 1970/71 מ. ליפשיץ
 • 1971/72 י. צ'אנס
 • 1972/73 ר. ארנון
 • 1973/74 ד. סלמניק
 • 1974/75 ה. מילנר
 • 1975/76 ס. פרידמן
 • 1976/77 א. עקביה
 • 1977/78 ו. לצרוס
 • 1978/79 ד. אור
 • 1979/80 א. אוריאל
 • 1980/81 י. עמי
 • 1981/82 ד. דרנגר
 • 1982/83 נ. וידרא
 • 1983/84 ש. כליפה
 • 1984/85 מ. חכים
 • 1985/86 י. בייטס
 • 1986/87 א. ברכה
 • 1987/88 י. שפי
 • 1988/89 ד. פריהר
 • 1989/90 א. מהולל
 • 1990/91 א. איתח
 • 1991/92 ב. רודיטי
 • 1992/93 מ. מנדלמן
 • 1993/94 י. כפירי
 • 1994/95 ע. פלר
 • 1995/96 ס. אליאס
 • 1996/97 שלמה אסיף
 • 1997/98 יוסי כבירי
 • 1998/99 כרמל הכהן
 • 1999/00 שמעון ליניאל
 • 2000/01 נחום שיצר
 • 2000/01 שמעון ליניאל
 • 2001/02 אורי ינובסקי
 • 2002/03 אדי חי
 • 2003/04 יואל גלעד
 • 2004/05 אלי ליכטר
 • 2005/06 שאול ד' אנג'לי
 • 2006/07 דליה שיצר
 • 2007/08 אורי שנבל
 • 2008/9 גדי כהן
 • 2009-10 אלברט לינקולן
 • 2010-11 דן פסלר
 • 2011-12 צבי ענר
 • 2012-13 נחום לדר
 • 2013-14 משה גן צבי
 • 2014-15 יוסי כפירי
 • 2015-16 יוכי פלר
 • 2016-17 צבי יצחקי
 • 2017-18 גידי ינאי 
 • 2018-19 שחר שבו
 • 2019-20 מנחם גץ 
 • 2020-2021 שלמה פורמן 
 • 2021-2022 ארז ישכרוב
 • 2022-2023 שלומית קירשטיין
 • 2023-2024 ישי הרמתי נשיא מיועד
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet