נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

28/07/2005 - ביקור נציגי רוטרי חיפה במועדון רוטרי בוקרסט, רומניה

נציגי הועדה הבינלאומית ישראל רומניה, ועדה של אזור ישראל, אשר נציגיה היו ממועדון חיפה
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet