נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון קולוני, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at COLONY HOTEL, Haifa

28/05/2008 - ישיבה עסקית

ישיבה מספר 41, עסקית אחרונה לשנת הרוטרי בכהונת אורי שנבל.

היתה זו ישיבה מספר 41, במניין ישיבות ההנהלה בראשות אורי שנבל ומזכירו הנאמן נחום לדר. הישיבה היתה עסקית וההנהלה  חילקה תעודות ציון לשבח למספר רוטריונים.

2022 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet