נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

20/12/2013 - כנס הבנה בינעדתית

דברים שנשא משה גן צבי נשיא מועדון חיפה בכנס:
כב' ראש העיר המארחת את הכנס מר רון חולדאי, נגיד האזור, שאול דאנגלי, הגב' רוז'ט חינאוי נשיאת מועדון יפו- המועדון המארח, מר עידו שריר ממרכז פרס לשלום- בעלי האכסניה, חתני הטקס- מקבלי מגן רוטרי לסובלנות, נגידי רוטרי בעבר ובעתיד, אחי ואחיותי הרוטריונים.
העם היהודי סיים בשבת האחרונה את סבב הקריאה השנתית בתורה  בחומש בראשית. ספר בראשית, המספר את תחילת תולדות האנושות, את הבריאה, את תולדות אבות האומה ואת סיפור משפחות האבות המייסדים של שלושת הדתות המונותואיסטיות  נקרא במסורת היהודית בשם "ספר הישר". פרשנים שונים עסקו בפשר מתן שם זה לספר בראשית. נראה כי הסיבה לשם זה נובעת מעובדת העיסוק האינטנסיבית של ספר בראשית בתולדות חייהם ובדרכם של אותם אבות מייסדים- אברהם, יצחק ויעקב. אותם אבות לא קיבלו את התואר : צדיקים, חסידים או אנשי מעשה - אלא את התואר "ישרים". ומכאן התקבע כנראה כינויו של ספר בראשית - ספר הישר. מסכת אבות, מציבה בפנינו המלצה באיזו דרך ראויה צריך ללכת האדם כאדם, כבן אנוש? וכך היא מביאה בפרק ב' משנה א:
רבי אומר : איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם?
והתשובה היא : כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם.
הגדרת דרך הישר נמדדת לא בציר חד צדדי של סוביקטיביות מצד זה העושה כפי שאינה נמדדת בסוביקטיביות מצד זה הרואה או המודד את העשייה. ביהדות, דרך הישר נמדדת בצורה של הדו-שיח המשותף  וההדדי -  ונראה כי ההגדרה הנאמנה ביותר לדרך זו הנה דרך הסובלנות.

מקבלי המגן השנה באים ממגזרים שונים בעשייה הישראלית הרחבה והמורכבת. מגזרים אלה נחשפים ביום-יום בפני שאלות של דרך ומהות בנושאי הסובלנות.
מגזר הספרות או הכתיבה היוצרת שאותו מייצג היום מר סייד קשוע ראוי שידע להביע עמדות מכל קצוות הזרמים בחברה הישראלית אולם החשוב הוא כי העמדות יוצגו באופן המכבד את הזולת ואת עמדותיו  ובלבד שיהיו אלה כמובן בכפוף לחוק בהיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית. ואכן, כתיבתו החדה והמיוחדת של סייד מאפשרת לקשת רחבה של קוראים או צופים להזדהות עם הכתוב גם אם חלקם לא יגלו הסכמה עם הנאמר. יצירתו הספרותית של סייד קשוע משקפת עמדה שמנתבת את המשך הדו שיח בדרך של סובלנות הדדית.
גם המגזר האקדמי שממנו בא האלוף במיל. עמי איילון מקבל היום את מגן הסובלנות. במגזר זה ההישג וההצטיינות האקדמית הנו המדד הראוי היחיד שבו ימדד החוקר ובכך יקבע מעמדו האקדמי והישגיו ולא על בסיס עמדותיו או אמונותיו האישיות. הקריאות לחרם אקדמי בארץ ובחו"ל,  או לחרם אישי על אקדמאים בשל עמדותיהם האישיות ובייחוד אלו הבאות מתוך מגדל השן עצמו, מנוגדות לדרך של סובלנות, דרך שאותה אנו מצפים שתוקרן כמגדלור לעולם ע"י אנשי האקדמיה באשר הם.
כל נציגי המגזרים המקבלים היום את מגן הסובלנות, מגזרי החינוך, הרפואה והעשייה הקהילתית כולם כאחד ראויים על פעילותם למען הכלל תוך התווית דרך של סובלנות והבנה הדדיים. מועדון רוטרי חיפה גאה להיות זה העומד מזה שנים רבות כיוזם ונותן החסות למגן הסובלנות של רוטרי ישראל. אני מבקש להודות למועדון רוטרי יפו ולנשיאתו רוז'ט חינאוי על קבלת הפנים החמה למעמד זה. אני מבקש להודות לחבר המועדון האני אלפאר המלווה שנים רבות את הועדה להבנה בין-עדתית  מתוך שליחות ודבקות ומתוך אמונה אמיתית וכנה במטרות הרוטרי להבנה וסובלנות בין המגזרים השונים באוכלוסיה. אנו מברכים את מקבלי המגן אנשי ציבור ורוטריונים כאחד ומצפים כי יתמידו וישפיעו ביצירתם ובעיסוקם האישי ללכת בדרך הישר ולפעול ליצירת אוירה של סובלנות הדדית בין כל מגזרי האוכלוסיה בישראל תהא אמונתם או השקפתם-  אשר תהיה. בכך נוכל לבנות במדינת ישראל חברה איכותית, חברה ששמה נר לרגליה לכבד את הזולת ולהיות חברה שייעודה ללכת בדרך כמובא במסכת אבות: דרך שהיא לתפארת עושיה ולתפארתה שלה.
משה גן צבי.
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet