נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

17/06/2009 - הרצאת חיים קנת היועץ המשפטי של רוטרי ישראל

הישיבה ה 43 לשנת הרוטרי נפתחה על ידי היו"ר (מחליפו של היו"ר המחליף הקבוע..) נ"ל יואל גלעד, הוא ברך את האורחים ואת המרצה האורח נ"ל של מועדון השרון חיים קנת, ומי שמשמש מאז שנת 2000 היועץ המשפטי של הנגידים השונים ושל התנועה.

פסוק השבוע הובא על ידי שלום וואנו, אשר בחר להביא פסוקים העוסקים בנושא הנתינה: "קבלה ונתינה- הן תהליך מובנה בחייו של אדם."  הדוגמא שתמיד מצאה חן בעיניו היא : ברז שמחובר אליו צינור. פותחים את הברז והוא משקה ונותן במים חיים הפורצים מקצהו. נסו למנוע זאת ממנו על ידי דריכה על הצינור – המים לא יצאו כרצוי אך מאידך בצד השני יהא פיצוץ... לקט אמרות על הנתינה –
ג'וזפה גריבלדי – " תהא ידך מושטת לנתינה ולא לשונך"
לייב טולסטוי -  " יותר ממה  שאנו אוהבים אנשים על הטוב שהעניקו  לנו, אנו אוהבים אותם על הטוב שהענקנו להם"
אלמוני – " תן תמיד לזולת מבלי לזכור- ותמיד קבל מבלי לשכוח"
ולבסוף, כאמרת מסורת ישראל: "ברכה כפולה יש בנתינה – ברכת הנותן וברכת המקבל"

ברכות הרעות הובאו על ידי אריה ברגמן. הברכה הבינלאומית נשלחה הפעם למועדון רוטרי ניו-יורק שהמוטו שלו לחבריו הוא "היה די מבוגר על מנת להיות בעסקים, ודי צעיר על מנת לבצע יותר עסקים"  .  מ ועדון רוטרי ניו יורק זכה לאלפי מבקרים עם השנים, מה עוד שמהגרים רבים לארה"ב בחרו לבקר בו עם הגיעם לניו יורק. בשנת 1929 ביקר פול הריס בעצמו במועדון והוענק לו תואר חבר הכבוד של המועדון. חבר המועדון הוא זה שצייר גרפית את סמל המועדון שלאחר  מכן הפך לסמל הרוטרי העולמי. גם המנהג של החלפת דגלוני  מועדון בביקור הדדי החל  על ידי חבר ניו יורקי שנסע ולפגישה במועדון רוטרי בלונדון.

לאחר הודעותיו האחרונות של המזכיר היוצא יורם נאומן הנאמן, החל המרצה נ"ל חיים קנת בהרצאתו. בלוית שיקופיות הוא הבהיר את החוקים והנהלים הנהוגים עלידי הרוטרי העולמי לגבי זכויות וחובות החבר ברוטרי.  ספר הנוהלים הנקרא ה MOP    כלומר- "Manual of Procedure ” תורגם לאחרונה לעברית בסיועו של נ"ל סלע. הספר עוסק לפי פרקיו בנושאי נהלי ניהול התנועה, ניהול של מועדון חברים, ניהול איזור, קרן רוטרי הבינלאומית ונוהלי רוטרי הבינלאומי. מפורטות בה זכויות וחובות החברים, אופני ונוהלי בחירה ומינוי של נשיאים, נושאי תפקידים, נגידים, יועצים למינהם וכדומה. נוהלי קבלת חברים חדשים, זכויות עמיתי כבוד, ועידות שנתיות ובינלאומיות ועוד ועוד ועוד. למרבית הצער הנגלי"ם האחרונים בחרו שלא לחלק  את התרגום העברי של ספר  מופ העברי לכל מועדון אלא הם מצפים שהמועדונים ירכשו זאת בכסף מלא, וההכנסות תועברנה לקרן  האזור. אחת ל 3 שנים מתקיימת ישיבת ועידת התחיקה העולמית של הרוטרי, ונהלים חדשים מצורפים תוך עדכון הקודמים להם, וגם הספר מתעדכן בהתאם. הנושאים בהם עוסק ה MOP והועידה התלת שנתית הם נושאי ניהול תנועת הרוטרי העולמית, נוהלי ארגון והפעלת המועדון, נוהלי ארגון והפעלת האזור, פעילות רוטרי הבינלאומי.
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet