נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

16/04/2008 - ארחות מיליון דולר

מה היא ארוחת מילון דולר? נג/ל ק.ק. גרדינגר הסביר בעבר מה היא ארוחת מיליון דולר: "מטרת  כל מועדון להתארח פעם עד פעמיים בשנה, במוסד או במפעל  כל שהוא, אשר מעוניין להציגו בפני הציבור הרחב. רק אם הוצאות האירוח הינן על חשבון אותו מוסד או המפעל, אזי התשלום שכל רוטריון משלם בגין הארוחה, יתרם ל"קרן המילגות הבינלאומית של רוטרי". מטרת רוטרי עולמי להשיג בצורה זו, מיליון דולר.

כ 50 מחברי המועדון הגיעו לבית המיסדים. הארוע כלל: ארוחה   באולם בית המייסדים, טקס רוטריוני, ברכת הרב הראשי לחיפה, שאר ישוב כהן, מצגת על פעילות בית המייסדים, תוכניות ופרוייקטים, (על ידי מנכ"ל המתנ"ב רן מרקוביץ), הצגת המתנ"ס על ידי יואל קיש יו"ר ההנהלה.  (המתנס מאגד  את מרכז קהילתי רמוז רמז,רמות ספיר,רמת אלון,ודניה-הוד הכרמל), סיפורי היסטוריה על הקשר בין בית המייסדים ומועדון רוטרי חיפה, (הביא צבי הדסי). מטעם רוטרי חיפה חברים בהנהלה יואל קיש ויואל גלעד. (לקראת המועד הנ"ל התקיימה פגישת עבודה בבית המייסדים עם רני מרקוביץ, מנכ"ל רשת מתנ"ס רמות (הכולל את בית המייסדים) . מהמועדון

השתתפו הנשיא, אורי שנבל, נל יואל גלעד, חבר בהנהלת המתנ"ס, האני אלפאר, מנהל אפיק המקצוע ויוסי כפירי, יו"ר וועדת תוכניות במועדון. במהלך הפגישה  נשמעה סקירה מעניינת ומאלפת על מגוון התוכניות, הפעילויות והמשאבים של בית המייסדים. (למןועדון שלנו 2 נציגים בהנהלת המתנ"ס - יואל קיש ויואל גלעד).
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet