נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

15/07/2015 - ישיבה עסקית

מפגשי המועדון 15 ביולי 2015 - ישיבה עסקית

 על הפרק מספר נושאים:

1. אסיפה כללית שנתית-אישור הדוחות הכספיים של קרן המועדון.
  הנשיאה המכהנת יוכי פלר פתחה את המפגש השלישי לשנת הרוטרי 2015/16ת בהכריזה עליו כאסיפה כללית.
 
החברים קיבלו את עותקי הדוחו"ת הכספיים שהכין רואה החשבון המבקר של המועדון לגבי קרן מועדון רוטרי חיפה לימים 31 בדצמבר 2014 ו-2013 ואת הדו"ח המשולב על הפעילות והשינויים בנכסים נטו לשנה שהסתיימה באותו התאריך.

נ"ל יוסי כפירי דיווח על הדו"ח הכולל את פירוט הפעילויות הקהילתיות. במועדון רוטרי חיפה אין מקבלי שכר למעט תשלומי שכ"ט  למשרד רואי החשבון גיא פלד ושגיב שטיינברג, וכן תשלומי אגרות רשם העמותות הקבועות בחוק. חברי המועדון בנסגרת נוכחותם באספה כללית צריכים להצביע על הדוחות המיועדים הן לרשם העמותות והן לרשויות המס. בנוסף מצורפים דוחו"ת ליוני 2014 סיום תקופת נשיאותו של נ"ל משה גן-צבי, המציינים שנה נוטריונים ללא קשר לשנות המס.
לאחר הצגת הדברים נערכו שתי הצבעות של כלל הנוכחים, האחת על הדו"ח הכספי והשנייה לאישור הדו"ח המילולי. שתי ההצעות אושרו פה אחד, ללא נמנעים וללא מתנגדים.

בהמשך הובא לאישור האספה הרכב ועדת הביקורת של המועדון לשנת הרוטרי 2015/2016 . יו"ר הועדה יהיה נ,ל שלמה אסיף, וחברים בה נ"ל צבי ענר, ר/דני ביין ור/אביבה רוטר, וכן הרכב ועדת הנכסים של המועדון לשנת הרוטרי 2015/16, שהיו"ר שלה יהיה נ"ל אדי חי, וחברים בה ר/רון כהן, ר/עמירם אסמן. הרכב שתי הוועדות אושר בהצבעות והתקבל רוב מוחלט התומך בהרכבן וללא מתנגדים.

בהמשך קוימה הצבעה לאישור משרד רואי החשבון שיבקר את הדוחו"ת הכספיים העתידיים של קרן מועדון רוטרי חיפה-ומשרד גיא פלד ושגיב שטיינברג אושר בהצבעה לא מתנגדים.

עם סיום האסיפה הכללית, הודיעה הנשיאה על פתיחת מפגש מועדון והרצאת אורח.

   2. מרצה אורח: משה כהן - על נהיגה זהירה:                              
   לאחר סיום ההצבעות וההכרעות במסגרת האסיפה הכללית, עברנו למפגש הרוטריוני הרגיל, הנשיאה המכהנת יוכי פלר ברכה את הנוכחים ואת המרצה האורח משה כהן.                                               
‏3. את פסוק השבוע הביאה חברתנו ר/ חביבה רוגר:

‏לכבוד בחירת נשיאה (שנייה!) למועדוננו, הנשיאה שלנו בחרתי להתייחס בפסוק השבוע למעמד הנשים בישראל.  ‏מצד אחד יש לנו חקיקה מהמתקדמות בעולם להבטחת שוויון לנשים. אפילו תנועה "גברית" כמו רוטרי פתחה שעריה לנשים. אבל מצד שני אנחנו עדים להדרת נשים הולכת וגוברת. ככל שמתחזק מעמדן הפוליטי של המפלגות החרדיות, מרשים לעצמם המצביעים שלהן לקבוע חוקים מפלים המדירים נשים במרחב הציבורי. ישנן שכונות שבהן מותר לנשים ללכת רק בצידו האחד של הכביש. יש אוטובוסים שבהם מותר להן לשבת רק מאחור. בעשר ערים בישראל מפרידים בין גברים לנשים בלוויות. יש מקומות שבכלל נאסר עליהן להשתתף. הם אוכפים את הדרת הנשים גם באלימות.

‏ועוד כמה דוגמאות: סגן שר הבריאות העניק פרסים לחיבורי איכות ברפואה ובהלכה – אך  מנעו מהנשים הזוכות את העלייה לבמה. בלשכת התעסוקה בכרמיאל הנהיגו ימי קבלה נפרדים לנשים ולגברים. בצה"ל יש אירועים שבהן מונעים השתתפות זמרות. מתמונות ושידורי פרסומות, גם של גופים חילוניים, מורידים דמויות של נשים. ואלה, כאמור, רק דוגמאות. על רקע זה חשובה במיוחד הפסיקה המופיעה בפרשת השבוע הזה

-  בעניינן של בנות צלפחד.

‏כאשר עסקו בחלוקת הנחלות לבתי האב בשבטים השונים, באו בנות ‏צלפחד למשה רבנו ואמרו ‏כי מאחר שאביהן נפטר ללא בנים ‏זכרים‏, מן הראוי  שהן תירשנה אותו. וכה נאמר בפרשה:

   " ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן-יוסף. ואלה שמות בנותיו: מחלה נועה וחגלה ומלכה ותרצה. ותעמודנה לפנ משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים ולפני כל העדה פתח אוהל מועד, לאמור: אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו".  ויקרב משה את משפטן לני ה', ויאמר ה' אל משה לאמור:  "בן בנות צלפחד דוברות, נתון תתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, והעבר את נחלת אביהן להן".

 בעקבות התפשטות הדרת הנשים שתיארתי בפתח הדברים, הפסוק הזה מעלה געגועים לתקופה ההיא, לפני ותר מ-  3600 ‏שנה, תקופה שבה הייתה היהדות מובילת הדרך העולמית בפסיקה חברתית מתקדמת: בשמירה על זכויות העובדים, בהגנה על הגר, היתום והאלמנה, ובהכרה מהפכנית בזכויות הנשים לירושה.

 לאחר ברכות הרעות אותן הביא מנהל אפיק שרותי המקצוע, ר/ערן דובובי, עברנו לברכה הבינלאומית אותה הביא הפעם נ"ל יוסי כפירי:

 עיני העולם נשואות השבוע לווינה, בירת אוסטריה, עירו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל. ההסכם ההיסטורי (ואולי הטעות ההיסטורית?) של הכרה באיראן כמעצמה תת גרעינית, נחתם לא הרחק מהכיכר על שמו של הרצל. לכן בחרתי לברך הפעם את מועדון רוטרי קלוב אלברטינה שבווינה, בירת אוסטריה אשר נוסד ב 1933.

Rotary Club Albertina Viena, Austria)). המועדון ובו 60 חברים נפגש כל יום רביעי בשבע בערב במלון הילטון שבפרק העירוני ושפת המועדון הרשמית היא גרמנית  (כמובן בניב הווינאי המיוחד- "ווינר  דויטש"..).  המועדון משתייך לאזור 1910 של הרוטרי הבינלאומי , מקיים בצמוד לו גם מועדון אינטראקט, והפרויקט המוביל הוא ביצועי ממוגרפיות לקהילה הנזקקת. נרימה כוס של ברכה רוטריונית למועדון אלברטינה שבווינה!

 - מזכיר הכבוד של מועדוננו, נג"מ ונ"ל דני פסלר, הביא את איחולי המועדון להחלמתו המהירה של חברנו ר/מיק קירשטיין שעבר אירוע מוחי ונמצא כרגע בשיקום בבית ולב. בשלב זה נתבקשו החברים שלא לבקרו עדיין וכולנו שולחים את תמיכתנו לרעייתו, חברתנו ר/שלומית קירשטין, ומאחלים לו שיקום מהיר והחלמה שלמה.

 ברכה  לחברנו ר/ג'פרי ספג'וי, יו"ר העדה הבהאית, הנשיאה העניקה לו  תעודת הוקרה ומדליה על פעילותו.

 הנשיאה המכהנת יוכי פלר ברכה בשם ההנהלה ובשם כל חברי המועדון את חברנו הוותיק נ"ל סעיד אליאס שהגיע לגבורות וחוגג השבוע את יום הולדתו ה 85. סעיד הרעם תרומה נאה למועדוננו יום שמחתו וכולנו מצטרפים לברכות ומאחלים לו בריאות טובה ונחת מהנכדים- עד מאה ועשרים! (ללא מע"מ..)

ומשמחה , כמו בחיים, עברנו לאבל, והנשיאה הביעה את השתתפות המועדון כולו על פטרתו של חברנו ר/ ד"ר אנריקה מיטק ז"ל, ותנחומים לרעייתו נלידה ובני משפחתו. שלא תדעו עוד צער.

את המרצה האורח, משה כהן, הציג בפני המועדון נ"ל יוסי כפירי:

   משה כהן הוא יליד טבריה, דור שביעי בארץ. לאחר שרות כמדריך בפנימייה הצבאית בחיפה, עסק בתחום התחבורה הציבורית חברת "אגד" בתפקידי שונים. סיים לימודי תואר ראשון ותואר שני בפקולטה ללימודי ארץ ישראל שבאוניברסיטת חיפה. במקביל עסק בהדרכת נהיגה נכונה מטעם משרד התחבורה, במוסדות וארגונים פרטיים ובהשתלמויות נהיגה.

בשנים האחרונות עבר קורס מורי דרך. משה גר בנוה שאנן, נשוי ואב ל 3 בנות ובן, וסב לשמונה נכדים, כן ירבו!

המרצה פתח בדבריו בהצהרה שהנהיגה היא מטלה שיש להקדיש לה תשומת לב רבה.. מבחינה סטטיסטית, מס' ההרוגים בכל מערכות ישראל מקום המדינה ועד היום, בצבא, בשרותי הביטחון, משטרה ושרותי בתי הסוהר הגיע ל 23.900 אלף הרוגים. מאידך מס' ההרוגים בתאונות דרכים ללא פעולות ביטחוניות או לוחמה, הוא גבוה יותר, ומגיע כיום ל 32,422 אלף (!), ועוד אלפי פצועים ומשפחות הרוסות. כל אלה נהרגן בתאונות דרכים ללא מטרה, ללא משימה, הם נהרגו לשווא. אפשר היה ואפשר עכשיו ובעתיד למנוע מוות חסר תכלית זה ולצמצם את מס' קורבנות השווא.

המרכיבים במשולש התאונות הינם 3 צלעות משולש-רכב, כביש ונהג. מרכיב הרכב כיום עם הרכבים המודרניים והמתוחכמים הוא כ 7-8% בלבד. כביש ותשתיות הדרך הינם משופרים כיום בהשוואה לעבר, ומהווים כ 5-7% מכלל הסיבות לתאונות קטלניות. הגורם המרכזי הוא הגורם האנושי, והנהג הוא המוציא לפועל של הגורם האנושי בנהיגה האחראי לכ 85% מהסיבות לתאונות. אי שמירת רווח מספיק בנהיגה, קושי בקריאת והבנת הסביבה (בצומת למשל), אי שמירה על הריכוז, דיבור בטלפון הנייד או סמסום הודעות בווצ'אפ, הגשת מוצץ או בקבוק לתינוק היושב מאחור תוך פניה והסרת העיניים מהכביש שמלפנים, מהירות נסיעה מעל למותר בשטח עירוני, חוסר יכולת לבלום בזמן, , כל אלא תורמים לתאונות הקטלניות הרבות

נ"ל אדי חי , שהפעיל פרויקטים רבים בנושאי בטיחות בדרכים עם חברי המועדון, הודה למרצה על ההרצאה המאלפת,  והנשיאה המכהנת יוכי פלר העניקה לו בתודה את דגלון המועדון ותעודת הוקרה על הרצאתו המעניינת.          

 כתב וערך: ר/יורם קנטר

צילומים:  ר/ יורם נאומן

2024 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet