נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

13/12/2012 - נר של חנוכה במלון מרידיאן

מסיבת חנוכה והדלקת נרות בסימן זכויות האדם חנוכה תשע"ג- דצמבר 2012

חברי המועדון על בני/בנות זוג, בני משפחה ואורחים, עם נכדים/נינים פה ושם, נאספו בכ"ט בכסלו תשע"ג –נר שישי של חנוכה, באולם אקווה מרין שבמלון ליאונרדו בחוף הכרמל בחיפה. תחילת המפגש כלל התרועעות זה עם זו וזו עם זה ליד שולחנות עמוסי כיבוד לעייפה, שתייה חמה ושתייה קרה, כשאת השולחנות מקשטים סביבונים מלוא הטנא וגזירי ניר זהב של חנוכיות וסמלי חנוכה.
הנשיא המכהן נחום לדר, פתח את הערב וברך את הנוכחים- חברי המועדון, בני זוגם וכן 11 אורחים עולים שהביא חברנו הפועל עם העולים ר/אלחנן גרינברג. הנשיא הודה במיוחד לחברנו ר/מוטי איינס, מנכל התזמורת הסימפונית של חיפה, שהביא לערב זה את המקהלה המצוינת ששרה בקטעי המוזיקה והאופרטות של התזמורת. הנשיא שלח ברכה גם לחברנו הוותיק שלמה דביר שיקבל השבוע את מגן הנגיד בטכס שיערך בבית הגפן.

הטכס הרוטריוני  החל כמימים ימימה עם ברכות הרעות שהובאו על ידי ר/אלחנן גרינברג.
את הברכה הבינלאומית הקריא ר/יורם קנטר: הברכה הבינלאומית שלוחה למועדון הרוטרי רומא-צ'יביטאבקיה Roma-Civitavecchia הנמצא באזור 2080. חברי המועדון נפגשים כל יום חמישי בערב במלון סנדיי פארק הוטל. אזכורה של רומא ועיירת הנמל שלה ציביטאבקיה מתקשר לחנוכה-כל מנהיגי החשמונאים שאפו לשמור על קשר תקין עם מלכות רומי, החל מיהודה והמכבי ועד יוחנן הורקנוס – העלאת בקשות מסודרות ותמיכה בשלטון. חמשת השליטים האחרונים כבר לא שמרו ממש על הקשר (אריסטובולוס, ינאי, שלומציון ושני בניה). יש להניח שזה מה שהביא בסופו של דבר להשתלטותו של פומפיוס על מלכות החשמונאים ב -63 לפנה"ס ללא יכולת להגיע איתו למשא ומתן. כיום משמש נמל צ'יביטאבקיה לאוניות הקרוז הרבות העוגנות בו לשם אפשור טיולים וסיורים מהאניות לרומא והסביבה. נרימה כוסית לכבוד מועדון הרוטרי של רומא-ציביטאבקיה!

טכס הדלקת נרות החנוכה בסימן זכויות האדם:
הדלקת השמש -נר ההבנה (השמש בחנוכייה)- מודלק ע"י הנשיא נהמכהן חום לדר
כל עוד הנר דולק אפשר לתקן . מעשה ברבי ישראל מסלנט שיצא לרחובות העיר באחד מלילות ימי התשובה, וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה. נכנס רבי ישראל, וראה מתקן נעלים יושב ליד נר דועך, ומכה בחיפזון בפטישו על הנעל. שאלו רבי ישראל: "מה לך כי נחפזת, ר' יהודי?" ענה אותו הסנדלר: "רבי, הרי כל עוד הנר דולק - אפשר עוד לתקן!" יצא רבי ישראל לרחוב וקרא: "יהודים! שימעו אחים יהודים! כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!" (מתוך: 'אור הגנוז' - מעשיות חסידים שאסף מרטין בובר)
נר ראשון - הודלק ע"י הנשיא המיועד משה גן –צבי המברך על הנרות בלויית הקהל והמקהלה.:נר ראשון של חנוכה, מוקדש למכבים הגיבורים אז והיום, שהעזו לחלום ולפעול למען ריבונות יהודית בארץ ישראל.
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה." 'ברוך את ה' אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו ואימותנו בימים ההם בזמן הזה... הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כוהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתך.

נר שני –הודלק ע"י ר/יורם נאומן . נר שני של חנוכה מוקדש לזכות היסוד הבסיסית בתורת ישראל והיסוד למגילת זכויות האדם - הזכות לחיים ולביטחון;
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם,
אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו,
זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם.
ללמדנו שכל נפש היא כעולם מלא וכל נשמה היא נר אלוהי,
מקור אחד לכולנו, אל אחד בראנו,
אין פרצופינו דומים זה לזה ואין דעותינו דומות זה לזה,
וכל אחת ואחד נבראו בחותמו.
ברוך אתה ה', יוצר האדם.

נר שלישי – הודלק ע"י הנגיד המיועד שאול דיאנג'לי
נר שלישי של חנוכה מוקדש לזכות היסוד המכוננת בסיפורו של העם היהודי ושל כל משפחת העמים החופשיים - הזכות לחירות;
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומם מזה, ואין לך התמזגות של יחיד וכלל – ברחבי כדור העולם ובעמקי הדורות – גדולה מאשר בצו פדגוגי עתיק זה. איני יודע יצירה ספרותית יותר מחנכת לתיעוב העבדות ולאהבת החירות כסיפור השעבוד ויציאת מצרים. ואינני יודע שום זיכרון עתיק שכולו מופנה לקראת העתיד, שכולו סמל להווה ולעתידנו כ"זכר ליציאת מצרים. איזה יצר חירות עמוק טבוע בלב עם שיכול היה באביב ימיו ליצור יצירה גאונית כזאת ולמסור אותה מדור לדור". (ברל כצנלסון) ברוך אתה ה' החונן חירות בלב כל אדם.

נר רביעי - הודלק ע"י חברתנו ר/חביבה רוגר
נר רביעי של חנוכה מוקדש לזכותו של כל אדם ליהנות מעמל כפיו ולהיות בעל רכוש מתוקף זכות עבר או עבודה - הזכות לקניין;
ירדה תורה לסוף מחשבת האדם ואפילו מודעת היא, ליצרו הרע—שטבעו של אדם נוטה להרבות בקניין ולדאוג לנכסיו, עד כדי כך שאפילו אם נדר והקדיש חלק מממנו לצורכי ציבור, יש לו אפשרות לחזור בו (עפ"י הרמב"ם). אך יחד עם זאת עלינו לזכור את דברי ישעיהו הנביא: "הלא פרס לרעֵב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה עָרם וכסיתו ומבשרך לא תתעלם" (ישעיהו נח, ז). ברוך אתה ה' העושה ודואג לכל צרכינו

נר חמישי – הודלק ע"י הנשיא הנבחר ד/יוסי כפירי
נר חמישי מודלק לכבוד הזכות לשוויון, המאפשרת לכל אדם להיות שווה בערכו בחברה ולפני האלוהים;
"וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אותוֹ. (בראשית א' כ"ז) ולפני 40 שנה נשא מרטין לותר קינג את נאומו ההיסטורי שטבע בלב משפחות העמים החופשיים את מהות השוויון "... יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים את משמעות האמיתית של סיסמתה: "אנו רואים אמיתות אלה כמובנות מאליהן: שכל בני האדם נבראו שווים". -ברוך אתה ה' יוצר האדם בצלמו.

נר שישי – הודלק ע"י נ"ל דני פסלר
הנר השישי מוקדש לערכי הצדק והמשפט ולזכות האדם למשפט צדק והליך הוגן; וכך נאמר בספר המשפט היהודי;
" לא-תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט - לֹא-תיִשָּׂא פְנֵי-דָל, וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל בְּצֶדֶק, תִּשְׁפוט עֲמִיתֶךָ (ויקרא י"ט ט"ו) "כל אדם זכאי, מתוך שוויון גמור עם זולתו, למשפט הוגן ופומבי של בית דין בלתי תלוי וללא משוא פנים בשעה שבאים לקבוע זכויותיו וחובותיו ולברר כל אשמה פלילית שהובאה נגדו". וייגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן (עמוס ה' כ"ד). ברוך אתה ה' אוהב צדקה ומשפט. חג חנוכה שמח ומאיר את זכויות האדם!!!

לאחר שנסתיים טכס הדלקת הנרות עברנו לחלק האמנותי- הופעת מקהלת בת שיר, שליד התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחה של הגב' טלי וייסמן ובלווי מוסיקלי של מר דניאל קרוגלוב. המקהלה הפליאה בזמרתה בתכנית שכללה קטעי מוסיקה ישראלית בת זמננו משירי רחל ועד פסוקים משיר השירים, קטעי אופרות ומחזות זמר וסיימה בבלדות, שירי נשמה וקלאסיקה ישראלית.
הערה החגיגי והמוצלח הסתיים בשירת כל הנוכחים של התקווה"- כי עוד לא אבדה תקוותנו.!
-----------------------
עריכה: יורם קנטר
צילומים: יורם נאומן



2024 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet