נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

10/05/2006 - הוקם מועדון רוטראקט בראשות ניר ברב

ישיבת יסוד הרוטראקט בבית מיל 10.5.06

ניר בר-אב הנשיא המיסד, משה בכר, המזכיר המיסד ונפתלי בלבו ראש הועדה בפגישה המכוננת בבית מילר בה השתתפו 30 צעירים אשר שמעו על רוטרי ומורשתו בחיפה מפי הנשיא שאול ד'אנג'לי, ומפי נפתלי בלבן ואחרים השתתפו .מטעם המועדון שלמה פלדהמר, אתי סדיס ובעלה ישראל, זאב מטר ונחום לדר.
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet