נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

09/03/2011 - מפגש סחל"ב

מנהלת הפרויקט – רותי זעירא,  הרצתה במועדון על פרויקט סחל"ב. הקשר עמ ה נוצר לפני 10 שנים באמצעות חברנו שלום ואנו.

פרויקט סחל"ב הנו מרכז משולב לנוער במצבי סיכון ומצוקה, שהוקם בחיפה במטרה לתת מענה כוללני ייחודי בקהילה למתבגרים בגילאי 18-12, שלא נמצא להם מענה במסגרות טיפוליות אחרות. זהו פרויקט ראשון מסוגו בארץ. 

ייחודו של הפרויקט, הכולל ארבעה מרכיבים, הוא בהיותו רב-פעילותי ובכך שהוא נותן רצף טיפולי של מניעה, איתור, התערבות בשעת משבר והשמה במסגרת חוץ ביתית בקהילה. כל יחידות הפרויקט קשורות זו בזו בתקשורת פתוחה, המאפשרת ניוד ומעבר בין היחידות בהתאם לצרכי המתבגרים. כל זאת תוך מעורבות משמעותית של הקהילה המקומית.
הפרויקט מהווה שירות משלים ונוסף למערכת השירותים הקיימת למען מתבגרים בעיר ומתקיים בשיתוף פעולה מלא של עירית חיפה, משרד הרווחה אגף תיקון, עמותת עלם, אשלים וקשת.

ארבעת המרכיבים בפרויקט הם:

בית לנוער חסר קורת גג: הבית ברח' חיים
הבית ברח' חיים נועד לבני נוער המצויים במשבר אקוטי, עזבו את ביתם או גורשו ממנו ודרים ברחוב, מנותקים מכל מסגרת. כאן הם זוכים למענה מיידי לצרכיהם: מיטה חמה, מזון, יעוץ וטיפול בשעת משבר. בני נוער יכולים להיקלט בבית בכל שעות היממה. הצוות הפועל בבית מסייע לנערים בגיבוש תכנית טיפולית להמשך שהייתם לטווח קצר בבית, ובמקביל, מסייע הצוות במציאת סידור נורמטיבי מחוץ לבית, במסגרות אחרות בקהילה. במהלך התקופה מנסה הבית לתת לנערים מסגרת חיים מסודרת, הכוללת לימודים או עבודה ועמידה בנורמות התנהגותיות וחברתיות. 

ניידת "כתובת רחוב":
ניידת "כתובת רחוב" יוצאת בשעות הערב והלילה לסיורים בזירות שונות בעיר, במטרה ליצור קשר בלתי אמצעי עם נוער "מנותק" ולסייע בידיו במציאת פתרון לבעיותיו. הניידת מסייעת לבני נוער בגילאי 24-12.

דירות המשך בקהילה:
דירות ההמשך בקהילה מאפשרות לבני הנוער להתנסות בחיים עצמאיים בקהילה, תוך כדי ליווי של מסגרת טיפולית תומכת.
מית"ר – מרכז יום תומך רב תרבותי:
מית"ר הינה תכנית הנמצאת על רצף השירותים הטיפוליים בקהילה ומיועדת לבני נוער מנותקים מכל מסגרת. מטרתה - צימצום תופעת הניתוק בקרב בני נוער במצבי סיכון וסכנה, באמצעות מתן מענה טיפולי/חינוכי רב תחומי מתואם בקהילה. מית"ר מהווה "תכנית מעבר" לקראת חזרתם של בני הנוער למערכות משלבות בקהילה.
אוכלוסיות היעד: נערות ונערים בגילאים 12 - 18, יהודים וערבים, במצבי סיכון וברב ממדיות של קשיים; בני נוער מנותקים על רצף הסיכון, שנשרו ממערכות החינוך ונמצאים ללא מסגרת לימודים או תעסוקה; ובני נוער הסובלים מהזנחה פיזית, רגשית וחינוכית מתמשכת עם ביטויים התנהגותיים של שוטטות, הפרעות התנהגות, עבריינות ועוד.
מית"ר נותן מענים מגוונים לצורכי בני הנוער ולמעגלי חייהם השונים.

מלבד הצוות המקצועי המפעיל את יחידות הפרויקט, שותפים בהפעלתו מתנדבים מבוגרים, ההופכים אותו לפרויקט של שותפות אמיתית עם הקהילה.
2024 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet