נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

08/08/2012 - ישיבה עסקית

בישיבה הוצג ואושר מאזן קרן המועדון לתאריך 30.6.2011   אושרשור תקציב המועדון לשנה 2012-2013 אושר המשך הפעילות עם רואי החשבון פלג גיא שטינברג ושגיב לשנה נוספת נבחרה ועדת ביקורת למועדון ולקרן המועדון. המלצת ההנהלה היתה להמשיך שנה נוספת עם הוועדה המכהנת: יו"ר עפר אדלמן, גבי עשד, רון כהן, נפתלי ויטמן ואכן הם נבחרו כמו הובאו  דווחים מההנהלה. גבי אשד חבר ועדת הבקורת  מחה על כך כי הדוחות לא הוגשו לעיונו בעוד מועד.

פסוק השבוע –חביבה רוגר: הטור השביעי/נתן אלתרמן
תן לנו שנה אחת של שקט אמיתי
שנה של לובן הפריחות וירק הדשאים
שנה של להט אהבות וחום תנור ביתי
ושנדע רק פעם מהו טוב ומה נעים.
שנה ללא קולות שנאה וזעקות השכול
ללא מראות הדם ללא הלמות תופי המלחמה
ללא הפחד המשתק של הנורא מכל
ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה.
הן לא בקשנו לנו אוצרות של ממלכות
לא אושר עילאי ומכוניות פאר
קורטוב אחד של שקט אמיתי ולובן של פריחות
אשר נוכל בהם בלאט להתהדר. 
להתרגש כפעם מריחות הסתיו
לדהור אל האושר כשריקת רכבת
לבנות לנו סוכת שלום עכשיו
ולהיות בה ראויים לשבת

אריה חזון מקבל תעודת לרגל 40 שנות חברותו במועדון. נ.ל. צבי ענר מתריע על נוכחות דלה של חברי המועדון בפגישות השבועיות. יוכי פלר מביאה סקירה על פעילות המועדון וההנהלה בחודש האחרון. רו"ח ועורך דין דורון מאוטנר מביא את מאזן הקרנות ליום 30.6.11. אריה מהולל מחדש את הפינה החודשית של סקירת פעילות המועדון מאז הווסדו לפני 80 שנה.
2024 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet