נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

06/10/2010 - פגישה עסקית

1. בפתח הדברים:
א. אנו שולחים תנחומינו לנג"ל קני גרדינגר על מות אחותו סימה דינקי-צימרמן ז"ל. ההלוויה התקיימה היום אחה"צ והמשפחה האבלה יושבת שבעה בבית הבן דני ברח' כנרות, קיסריה.
ב. המועדון משתתף בצערו של גזבר הכבוד דורון מאוטנר על מות אחיו, שנפטר בחול המועד סוכות. מי ייתן ולא יידעו עוד צער ויגון.
ג. החלמה מהירה אנו שולחים לחברינו: נ"ל סעיד אליאס ונ"ל מנחם חכים.
 
2. רוטרי חיפה מעורב בקהילה
א. בחודש תשרי אספנו עבור בית ההסעדה "בית חם" שבשכונת שפרינצק 18,810 ש"ח !! יישר כח ! תודה לכל החברים שהרימו תרומה ולאריה לבנוני על הארגון, האיסוף והמחוייבות למקום.
ב. הסוכנות היהודית שלחה אל המועדון מכתב תודה על העשייה ההתנדבותית העניפה של המועדון עבור עולים חדשים המגיעים לעיר חיפה. כ-800 עולים מגיעים לעירנו מדי שנה. ועדת הקליטה בראשותו של אלחנן גרינברג פועלת ללא ליאות לקידום צרכיהם וקליטתם ולקרוב לבבות בינם לבין הקהילה הותיקה הקולטת.
ג. חיילים בודדים - אנו שותפים בפרוייקט ארצי/אזורי הכולל גיוס חברי המועדונים למתן ייעוץ וליווי לחיילים בודדים השתחררו מצה"ל וממשיכים לחיות בארץ בגפם. נשמח להתגייסותם של חברי המועדון המוכנים לסייע לחייל/ת בודד/ה בייעוץ וליווי באחד מהתחומים הבאים: תעסוקה,דיור, חוזים, בריאות, השכלה וכו'.
 
3. נושאי סיווג וחברות במועדון:
א. ועדת האתיקה בראשותו של פרופ' דן ביין המליצה בפני הנהלת המועדון כדלקמן: וועדת האתיקה בראשותי ובהשתתפות החברים מיקי קירשטיין וכרמל הכהן, דנה בנושא קבלת חברים חדשים ומסקנתה היתה שיש להמליץ על תיקון התקנון בעניין קבלת חברים חדשים כדלקמן: אחרי סעיף 48ג' יבוא סעיף 48 ד' כדלקמן: "במידה והתקבלה התנגדות מצד אחד מחברי המועדון, יובא הנושא לדיון מחודש בפני וועדת סיווג וחברות. הוועדה תשמע את עמדת המציע ואת עמדת המתנגד ותקבל החלטה חדשה אם לקבל את המועמד אם לאו". במקום ס"ק ד' הקיים יבוא סעיף קטן ה' בזו הלשון: "הן המציע והן המתנגד יוכלו לערער על החלטת וועדת הסיווג בפני ההנהלה. ההנהלה תדון בנושא ותיערך הצבעה אשר בה יוחלט אם לאשר את החלטת וועדת הסיווג לקבל או שלא לקבל את החבר או לבטלה ולקבל החלטה אחרת במקומה.אם יהיו יותר משני מתנגדים לקבלת המועמד אם בוועדת הסיווג או בהנהלה, לא יתקבל המועמד כחבר".
ב. תשלום דמי חבר במועד ונוכחות במפגשי המועדון - 
ב.1  נכון להיום שילמו את דמי החבר 88% מחברי המועדון. התקנון קובע כי חברי המועדון יסדירו תשלום דמי החבר תוך 30 יום מתחילת שנת הרוטרי. ההנהלה החליטה להאריך את מועד זה עד תום חודש אוקטובר 2010. החל מיום ה- 1.11.10 חבר שלא יסדיר תשלום דמי החבר שלו ייחשב הדבר כהודעתו על בחירתו להפסיק חברותו במועדון.
ב.2 נוכחות - חברים שנוכחותם הינה נמוכה מאד מהקבוע בתקנון כמינימום המתחייב יוזמנו לסיים חברותם במועדון לאחר שיחה עם הנשיא.
  
4. נהלי עבודה חדשים:
לאחרונה סיימנו גיבושם של נהלי עבודה חשובים:
* נוהל עבודת ועדת ביקורת שהכין נ"ל בני רודיטי.
* נוהל קרנות ונכסים שהכין נ"ל שלמה אסיף.
שני הנהלים אושרו בהנהלה ויובאו לדיון באסיפה כללית שתתקיים בישיבה העסקית ביום 3.11.10 .

5. ערב מיני גאלה ביום 2.11.10 באוידטוריום הכט באונ' חיפה: משה גן צבי, יו"ר ועדת המלגות הציג בפני החברים את תכנית ערב המיני גאלה שנועד לגיוס כספים לטובת מלגות לסטודנטים הלומדים באונ' חיפה.  הערב יתקיים ביום 2.11.10 כפי שכבר פורסם ומחיר כרטיס 120 ש"ח. אנו מצפים מכל חבר מועדון לרכוש זוג כרטיסים לפחות ולסייע במכירה לטובת מטרה חשובה זו.

6. אירועים באשכול ובאיזור: אנו מזמינים את חברי המועדון לקחת חלק בתכניות האשכול והאזור כדלקמן:
* ביום שישי הקרוב, 8.10.10 - כנס אזורי אפיק המקצוע בנצרת.
* ביום רביעי הבא, 13.10.10  - אירוע חגיגי לרגל 20 שנה למועדון גדרה.
* ביום ראשון,  24.10.10 ערב בינמועדוני של מועדון מוריה עם פרופ' אבי בן צבי על יחסי ארה"ב ישראל. מחיר: 25 ש"ח.

7. פרלמנט רוטרי בשישי - הצלחה גדולה !!! ביום שישי, 1.10, בקפה גרג בקסטרא התכנס פרלמנט המועדון עם כ-25 חברים ! האווירה היתה נהדרת והבילויהמשותף במשך שעה וחצי חימם את לב המשתתפים ומילא את מצברי הציפיות לעוד.. המפגש הבא ביום שישי, 5.11.10 בקפה גרג בקסטרא בשעה 10:00 בבוקר. לא כדאי להפסיד ! תודה לאורי שנבל ולועדת רעות בראשות שלומית קירשטיין ולחברי ההנהלה נחום לדר וערן דובובי שסייעו בארגון.

8. הודעה על כינוסה של אסיפה כללית ביום 3.11.10: ישיבת המועדון העסקית ביום 3.11.10 תהא אסיפה כללית ויידונו בה נושאים הקשורים לשינוי תקנון המועדון,אישור נהלי עבודה, אישור דוחות כספיים, הצגת דוח ביצוע תקציבי. 

( שיעור הנוכחות בישיבה היום - 56% ).  בברכת חודש טוב ( מר חשוון קרב ובא...). 
2024 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet