נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

05/05/2010 - ישיבה עסקית

התקיימה ישיבה עסקית ואסיפה כללית בה הוצגו לחברי המועדון דוחות כספיים, דוחות ועדת ביקורת ואלה הובאו להצבעה במליאה שאישרה אותם.

2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet