נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

03/07/2013 - מפגש ראשון הנשיא משה גן צבי

הישיבה הראשונה  של המועדון בהנהלת משה גן צבי התנהלה באוירה חגיגית. יש לנו גם נשיא חדש וגם נגיד רוטרי חדש ממועדוננו- שאול ד'אנג'לי. מלון ליאורנדו שיפר כנראה לרגל האירוע את התקרובת ונקווה  שגם במפגשים הבאים יעמדו באותו סטנדרט. בני משפחת הנשיא נכחו באולם.וגם הרב שאר ישוב כהן ידיד הנשיא.

את  פסוק השבוע נשא אדי חי. הוא צטט מפרשת השבוע "מטות ו"מסעי" בה מצא צרופי מקרים: בשעבוע כבר סיים המטה- ההנהלה בראשות נחום לדר את הקדנציה המוצלחת,והיום מתחיל המטה  החדש בהובלתו של הנשיא את המסע לקדנציה חדשה.

בברכה הבינלאומית  נשלחו ברכות  למועדון 2230 בקרקוב שבפולין בה נולד אביו של הנשיא גן צבי ,יצחק גנצוייך, וזה הקשר בין אותו מועדון  שקבל את הצרטר שלו ב 1934 לנשיאנו.
הנשיא נשא את נאום הבכורה שלו בו הציג את עיקר משנתו הרעיונית. כל חברי ההנהלה שישבו הבמה בקדמת האולם הוצגו על ידי הנשיא.

"הנני העני ממעש"
מילים אלה  של שליח הציבור בימים הנוראים העומד נרגש ונפחד לפני בוראו קבל עם ועדה, במשימה שהוטלה עליו להיות שליח הציבור –  הם אלה הממלאים במעמד זה את נפשי. עני ממעש – פשוטו כמשמעו. אף שליח הציבור – כמשמעותו וכפשוטו. נבחרתי על ידכם לכהן השנה כשליח הציבור, שליח שלכם להנהיג השנה את המועדון, שליחות  שהנה זכות וחובה כאחד. בהמשך תפילה זו של שליח הציבור  נקבעים מעט מהתכונות הנדרשות משליח הציבור : קולו נאה, זקנו מגודל ומעורב בדעת עם הבריות. איני מבטיח כי קולי נאה – ואף איני חושב כי מתנים אתם את כהונתי בקיומו של תנאי זה.
בשלב זה, רק אאשר כי אשמח להצטרף למקהלת המועדון ההולכת ונבנית בראשותו של חברנו דורון מאוטנר. גם זקני אינו מגודל – ולא אגדל אותו מעבר למידתיות. העובדה שנ/מ יוסי כפירי גם הוא מגדל זקן – אינה מעידה על שום כוון חדש של המועדון.
אך מתחייב אני בפניכם, כי אפעל ככל יכולתי להיות "מעורב בדעת עם הבריות" . אמרתי כי שליחות זו הנה זכות – זכות זו הנה האימון שקיבלתי מכם להקשיב לרחשי הלב של הציבור אך חובתי להיות נאמן לדרכו של המועדון ולצרכיו. קיבלתי מכם את הזכות להציב יעדים ומטרות למטרות קהילתיות חשובות כמו גם את החובה לפעול ככל הנדרש להשגת מטרות אלה. קיבלתי מכם את הזכות לגבש את יחסי הרעות של המועדון וחובתי הנה לפעול לקשת הרחבה ככל האפשר של מושג הרעות של חברי המועדון. ולכן היחס שבין הזכות לבין החובה יקבע ביננו אני כשליח הציבור ואתם כציבור כולו או איש איש כפרט - במילה סובלנות. וככל שהסובלנות למטרות המועדון הן מבחינה קהילתית והן בהיבט הרעות תהיה גדולה יותר – כך תשיק מידת הזכות למידת החובה ובכך תהיה הצלחת המועדון בשנת הרוטרי החדשה.
בהתאם לכך, חשבתי כי אין מתאים יותר מדבריו של הנביא ישעיהו, הנביא הנחשב לנביא הנחמה כמו גם לנביא בעל ההיבט הנבואי האוניברסאלי: "איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק" ( ישעיהו מא פסוק ו ). שימו לב לתוכן המילולי  של הפסוק: איש, רע, עזרה, אח, חזק. בפסוק אחד משתלב כל הרעיון שבגינו התגבשנו כאן להיות חברי הרוטרי. קודם להיות אנשים – בהיבט האישי ובהיבט האנושי. לראות בזולת "ריע" – יהיה אשר יהיה ולעזור לו. לחזק את היחסים ביננו כ"אחים" – מילה נפוצה לאחרונה גם בהקשרים הפוליטיים – אבל בעלת תכונה מיוחדת ונדירה. ולחזק איש את אחיו – במשימות השונות שעומדות לנגד עיננו.
מקבלים אנו על עצמנו משימות של סיוע ל"אחר" – לזה שנזקק לעזרה,  ואזכיר את משנתו של ההוגה היהודי החשוב עמנואל לוינס שהעלה מעלה מעלה בדברי הגותו את האחריות שיש לכולם לאחר באשר הוא "אחר".
לשיטתו של לוינס – "האחריות המוסרית לאחר אינה מותנית ואינה פוקעת בשום תנאי כלפי שום אחר. אדם אחראי תמיד לזולתו מפני שזולתו פגיע תמיד ". ביחד עם משימה זו ניצבות בפנינו משימות של רעות ואחווה, משימות של יחסים בין אנשי מקצוע בתחומי עשייה שונים ומגוונים והיוצרים רשת קשרים עניפה  – שמטרתה הנן השגת המטרות שלשמם התחברנו איש לרעהו.
ולכן המוטו של המועדון יהיה השנה: איש את רעהו יעזורו  ולאחיו יאמר חזק. ובאנגלית: Each helps the other,  each saying to his friend, “Take courage!”, ובערבית:
 شَرَعَ كُلُّ وَاحِدٍ يُشَجِّعُ جَارَهُ قَائِلاً لَهُ: تَشَدَّدْ.

חז"ל מביאים במסכת אבות: על שלושה דברים העולם עומד, על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים.
העולם מבוסס על התורה ודרכה המוסרית – חברתית, על העבודה – דהיינו לחתור בדרך מעשית לקיים את תפיסתה, ועל גמילות החסדים.
כך גם פעילות המועדון שלנו:
יסוד אחד – הנו דרכו של הרוטרי הבינ"ל וארבעת הכללים המאחדים אותנו כאורגן אחד.
יסוד שני – זו פעילות המועדון על כל ששת זרועות גלגל הרוטרי.
אפיק המועדון, אפיק הקהילה, אפיק המקצוע, האפיק הבינ"ל, אפיק הנוער והצעירים ומועדון האופן הפנימי – האינרוויל.
אלה מרכיבי הגלגל המניע אותנו בבחינת העבודה.
התוצאה של הנעת גלגלים אלה הנה –
א. המשימות הקהילתיות שבהם בחרנו ועם עשייתם הופכים את חיינו לחיים פורחים יותר
ב. רעות – שככל שהיא מתחזקת הרי היא כדברי השיר " דבר אלי בפרחים אהובי..."
ג.  וזה הנהנה מפעילות זו – בין אם הוא במעגל העשייה והנתינה ובין אם הוא במעגל הנהנה והמקבל, המעגל של ה"אחר" , חייו הופכים למלאי צבע ושמחה כפרח הפורח לאורה של     החמה.
זו משמעותו של הלוגו שגובש כחלק מאמירה שכולנו מאוחדים סביבה. נתאחד כולנו סביב שולחן זה על שלושת יסודותיו ועל כל מרכיביו ונפעל ברוח דברי הנביא ישעיהו , ברוח תורת ישראל, נפיץ את המסר האוניברסאלי לעולם שמסביבנו: איש את אחיו יעזרו ולאחיו יאמר חזק.

אני רוצה לנצל במה זו ולהודות מראש באופן אישי לחברים העומדים מאחורי הגלגלים השונים המצויים בלוגו של השנה: ראשית, התכבדנו השנה בכך שאת גלגל הרוטרי הבינ"ל יוביל וייצג ברמה הארצית, חברנו הנגיד שאול דאנג'לי. המועדון רואה בכך גם זכות וכבוד כמו גם חובה. שאול נבחר לנגיד בשליחות המועדון.  אני רואה זאת כחובת המועדון וכחלק מיעדיו השנה באופן מיוחד לסייע לך במשימתך כנגיד.

נשתלב ככל האפשר במסגרת ארועי רוטרי ישראל ובכך נפגין תמיכה בך כנגיד אך לא פחות מכך נפגין גם את עוצמתו ואיכותו של מועדון רוטרי חיפה – המועדון הגדול ביותר בישראל. גלגל הרוטרי של המועדון השנה יופעל באמצעות האפיקים השונים.
בראש אפיק המועדון – עומדת חברתנו נאווה וילבאך. באפיק זה ועדות שונות. ועדה חשובה הנה ועדת קליטת חברים שבראשה עומד נ/ל אריה מהולל. אני תקווה שהועדה תאתר ותקלוט חברים חדשים במועדון, חברים שיתרמו למטרות החברה ולמטרות הקהילה. אני רואה חשיבות רבה בפעילות ועדה זו מתוך מטרה להגדיל את מספר החברים הפעילים במועדון, להרחיב את מעגל המקצועות בפועל של החברים – ואני מדגיש את המילה בפועל דהיינו חברים חדשים הפועלים כיום בעסקים שונים וזאת גם במטרה  להצעיר את פניו של המועדון. בראש ועדת התכניות עומד חברנו שלום וואנו וזו הזדמנות נוספת לברך אותו לקבלת אות פול האריס על פעולתו המתמשכת והבלתי נלאית בכל אפיקי המועדון השונים. ועדה זו תפעל להביא למועדון הרצאות ממעגל נושאים רחב ביותר. בכוונתי להביא מרצים מהעולם העיסקי, מהעולם התרבותי מעולם התרבות היהודית  ומהעולם החברתי. נחשף לנושאים רחבים ככל הניתן. במסגרת פגישות המועדון נקיים לפחות שני סיורים האחד במוזיאון החושך ונכיר מקרוב את תחושת אלה הלוקים קשות בראייתם והשני נחשף לפרויקט משקפת – שבמסגרתו נראה מקרוב מעגלי ציבור  בלתי מוכרים לכולם של החברה הישראלית.
לארוחת מליון הדולר – נתארח בעז"ה במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה ובמסגרתו נסייר בבית החולים החדש לילדים ובבית החולים הממוגן.
כל שאבקש מחברי המועדון הוא לפעול ברוח הרוטרי ולבוא באופן קבוע לישיבות המועדון ולנכוח במפגשים. נוכחות ראוייה במפגשים, תכבד את אלה מאיתנו העושים במלאכה , תכבד את הרוטרי ובעיקר תכבד את כולנו -כמועדון. ועדת רעות, בראשותם של שלומית קירשטיין ואביבה רוטר  תפעל השנה במתכונת הארועים הידועה במועדון – אך ברוח המוטו המלווה אותנו השנה. חלק ממסיבות המועדון ואירועי הרעות יתקיימו ביחד עם "האחר" ובמטרה לשמח אותו – זה שלמענו התגבשנו. אני מקווה שנקיים את מסיבת החנוכה המסורתית בגן הילד, בסיוע של נציגת המועדון בגן הילד – אילאיל ענר. את מסיבת טו בשבט אני מקווה לקיים עם ילדי בי"ס עופר ואת מסיבת פורים לקיים עם ילדי שמחה לילד וזאת גם בליווי של טובה גילת נשיאת מועדון  האינרוויל, מועדון הנשים המלווה  את שמחה לילד מיום שהחלה להתבסס פעילותו באזור חיפה.
ועדת התקשורת תמשיך בפעילותה עם חברינו המסורים יורם נאומן ויורם קנטר. בהזדמנות זו אנו שולחים ליורם איחולים להחלמה מהירה ושלמה ומקווים לראותו בהקדם בפעילות במועדון.

תחת אפיק המועדון נקיים השנה את האירוע המסכם של חגיגות שנת השמונים. הועדה תתגבש בזמן הקרוב ותחל בהכנות לקיים ערב מכובד של המועדון שבו יתארחו אנשי ציבור מהעיר חיפה כמו גם נשיאי וחברי רוטרי מכל הארץ ויביעו את הערכתם לפעילות המועדון בשנת השמונים. אורנה ואני ביקרנו את יורם קנטר בעת החלמתו לאחר הניתוח. והנה ביקור החולים – המהווה מצווה חשובה ביהדות – הניב רעיון לקראת אירועי שנת השמונים ובעזרתו של יורם, המועדון יפיק גליון בולים חגיגי שיציין את שנתו השמונים ויופץ גם בישראל וגם ברחבי העולם לאספנים ונוטריונים כאחד.
ועדת הגאלה תפעל השנה תחת ראשותו של נשיא נכנס  יוסי כפירי. השנה יוצא המועדון לדרך חדשה שבו תקציב פעילותו ידוע לו כבר בתחילת שנת פעילותו, כיאה לכל מסגרת ובודאי מסגרת שמרבית חבריה מגיעים ממסגרות עיסקיות.
קיבלתי על עצמי ביחד עם קודמי לתפקיד נ/ל נחום לדר להיות הגשר שבין שנות הנשיאות הרזות – לבין השנה הבאה שאני מקווה שתהיה "שבעה" ומכאן ואילך יוצא המועדון לדרך תקציבית נכונה ומבוססת. את האבסורד במבנה התזרימי של המועדון חשתי בעת כהונתי כמזכיר של נ/ל אלברט לינקולן. ואני חש שבדרך זו אני מקיים את הנאמר "נאה דורש – נאה מקיים". מתוך זה שהזכרתי את אלברט אני חייב להתוודות כי  תקופת עבודתי עם אלברט הייתה לי אבן דרך חשובה בחיי בכלל וכרוטריון בפרט, ואני תקווה שאשכיל לפעול מהנסיון שרכשתי בתקופה זו.
בראש ועדת הנכסים יעמוד נ/ל מאיר מנדלמן. הועדה התעשרה בימים אלה בנכסים חדשים הודות לחברנו צבי הדסי ז"ל והודות לחברנו יבדל"ט נ/ל עודד פלר.  נ/ל שלמה אסיף הכין לגזבר המועדון עמירם אסמן את כל המידע הנדרש לצורך הפעלת הועדה בצורה היעילה ביותר. במאמר מוסגר אציין כי ועדה זו תפנה לחברנו נ/ל אלי ליכטר לבחון דרכים כיצד קרן אלקלעי תחזור לביתה הנכון – שהוא מועדון רוטרי חיפה ותהיה חלק מהפעילות השוטפת של המועדון.
ועדת הטקס תתנהל תחת הנהגתו של זאב מטר ואני מבקש מחברי הועדה לחלק ביניהם את האחריות במטלות של ועדה חשובה זו.
ועדת המידע והמורשת בראשות נ/ל כרמל הכהן תמשיך לתעד את פעילות המועדון ותודה לחברנו אריה ברגמן שהודיע לי כי נמצא תורם לסורק שעליו נעלה את היסטוריית המועדון לאורך שנותיו. אריה ישמש בשנה זו כעוזר אישי שלי למטרות מיוחדות במטרה לאתר פרויקטים ארוכי טווח למועדון לשנים הקרובות. גם לאריה ברכות על קבלת פול האריס על עשייה מתמשכת ורצופה בפעילות המועדון.
ועדת ביקורת בראשותו לנ/ל אורי ינובסקי – תתבקש להשתתף בישיבות ההנהלה ולעקוב מקרוב אחר פעולות ההנהלה השוטפות.
נ/ל עודד פלר עידכן אותי כי בקרוב תצא טיוטא ראשונית של התקנון המוצע לחברים. ועדת התקנון שהוא עומד בראשה תסיים השנה את עבודתה הנחוצה כל כך למועדון.
בסיום דברי על אפיק המועדון – אבקש לציין כי השנה אנו מעוניינים להקים את מקהלת המועדון. אני קורא לחברי המועדון להרתם ולהצטרף למקהלה שאותה ינהל דורון מאוטנר. בואו והצטרפו למקהלה!

בראש אפיק הקהילה – עומדת חברתנו יוכי פלר. אני רואה באפיק זה את המטרה העיקרית שלשמה אנו פועלים. מטרות אפיק המועדון, חיזוק הרעות, ערב הגאלה וכד'  כפי שבאה לידי ביטוי בדבריי על אפיק המועדון אינם מהווים מטרה בפני עצמה אלא כבסיס להישגים של אפיק הקהילה.
בראש ועדת רווחה וקהילה עומדים חברינו דב מעיין ולאה קורן. כאן המקום לציין כי מצאתי לנכון להעמיד בחלק מהועדות החשובות זוגות של ראשי ועדה בכדי לחזק את העשייה ולהרחיב את מעגל העשייה של חברי המועדון.
במסגרת פעילות ועדת הרווחה אני מכריז השנה על הקמת מסגרת חדשה של התרמה במועדון – באמצעות קופת המועדון. "דן חסכן" קופסת התרמה , כל חבר מתבקש לרכשה תמורת 10 ש"ח ולתרום ולהתרים התלמוד במסכת שבת מביא " אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא". בין הדברים כיבוד אב ואם , גמילות חסדים ועוד ועוד. אגב, זה המקור למונח "קרן קיימת" שאותה אנו מיטיבים להכיר – בבחינת כל מה שנעשה בעולמנו כאן ולטובה נהנה מפירות העשייה אך תעמוד לנו הזכות ל"קרן הקיימת" לעולם הבא. לעניין זה, אנו מייסדים השנה את קופת המועדון – כדוגמת קופת קרן קיימת. קופה זו היא וולונטרית לחלוטין. אני מזמין ומבקש בזאת כל חבר מועדון לקחת קופה אחת לפחות לשימושו. הפקדה של שקל ליום, של מעות קטנות באופן שוטף, הדרכת בני משפחה- ילדים ונכדים לתרום כסף לקופת המועדון – שכרה יהיה בצידה. כאן המקום לציין כי הנהגת הרוטרי העולמי מצפה מכל חבר רוטרי בעולם לתרום כ 100 דולר בשנה – כל אחד, לקרן רוטרי עולמי בכדי לקיים את מטרות הרוטרי בעולם. רוטרי עולמי מבטיח לאחר שלוש שנים להחזיר לאזור  50 אחוז מסך התרומה שישמשו את מטרות האזור. במונחים שלנו מצפים כי כל אחד מאיתנו יתרום שקל אחד ליום לטובת רוטרי עולמי.  אמנם תרומה זו היא וולונטרית אך עלינו כמועדון הגדול באזור להירתם ולהיענות למטרה זו. לכן, הנהלת המועדון הנכנסת הכריזה כי  50 אחוז מהתרומות שיגיעו באמצעות קופת המועדון, ישמשו למטרה זו. 20 אחוז מכספי התרומה ישמשו למטרות תרומה לבתי הסעדה, 15 אחוז ישמשו לתרומה לבי"ס עופר והיתרה למטרות קהילתיות שוטפות. חלק מהקופות שמוצעות כאן לחברים יוצרו ע"י תלמידי בית הספר עופר. נציין כי למעבירי כספי התרומה ינתנו קבלות מוכרות לצרכי מס של קרן המועדון. ברבעון הראשון התנדבו חברינו אלה ונפתלי סגל ואריה לבנוני – להיות אנשי הקשר לקבלת התרומות של הקופות מהחברים. כל מה שאתם צריכים זה להעביר את כספי התרומה שנאגרו בקופה לתוך מעטפה. הכסף יספר על ידכם או על ידי אלה ואריה ותקבלו קבלה מסודרת. כאן המקום גם לבקש מכם לקחת קופות ולהפיץ אותם בקרב  עסקים שאיתם אתם קשורים. על כל קופה יש לשלם 10 שקלים תמורתה – מחיר עלות. כל מי שייקח קופה מתבקש להירשם אצל מזכיר הכבוד של המועדון אלחנן גרינברג וסגן מזכיר הכבוד חנה צוריאל או אצל הגזבר עמירם אסמן. כך יהיה לנו מעקב אחר מספר הקופות "הפעילות" – אני מקווה. דעו לכם כי "אגורה לאגורה" מצטרפת לחשבון גדול. אני מאמין שעם קצת רצון טוב, של כל חברי המועדון, נוכל לגייס את הכספים הנדרשים למטרות אלה. במידה ולמישהוא יש עניין בפרוייקט ספציפי לשנה הקרובה או לעתיד, הוא מוזמן לקחת קופה נוספת מעבר לקופה האישית ולהתרים למטרה זו ובלבד שמטרה זו תאושר ע"י הנהלת המועדון ומראש. ההנהלה תאשר את אחוז התרומה מהקופה למטרות ההתרמה האישית. כמובן שקופת המועדון תהיה מונחת גם בכל ישיבות המועדון ונשמח אם חברים יתרמו את מעותיהם באותו יום למטרות הצדקה וגמילות החסד שהמועדון מקיים בנושאים שונים.
באפיק הקהילה ועדה מרכזית הנה ועדת מלגות שתמשיך בעשייה השנתית הרצופה של המועדון. בראש הועדה ערן דובובי ושלמה פלדהמר. אני מקווה שדרך חלוקת המלגות  נוכל להשפיע גם על כווני דמותה של העיר חיפה. אני תקווה כי מסורת תרומת המלגות של קרן הכט באמצעות חבר הכבוד של המועדון הרי זסלר ושל חסך באמצעות חבר יקר של המועדון שלמה דביר תמשך ואף תגדל.
ועדת קיימות הסביבה ובטיחות בדרכים בראשותם של  ארז ישכרוב ושל שולה פרידריך שילון ינצלו את הידע  של ראשי הוועדה והפרויקטים בהם תעסוק הועדה ישלבו גם פרויקט של בי"ס עופר וגם פרוייקט חוץ בתחום התודעה באמצעות  מכללת תילתן.
אני רואה חשיבות גדולה בפעילותה של הועדה להבנה בין העדות בראשותם של חאתם חורי ובוב סמואלס. אבקש שהועדה תיזום פרויקט השנה של המועדון במסגרת יחסי שכנות טובה כמסר חשוב של המועדון המציב לעצמו מטרה לדו-קיום והערכה הדדית.
ועדת קליטה ושילוב עולים תיעזר בניסיונו הרב של צבי פורר הפועל כבר שנים בקרב העולים החדשים בחיפה. נבקש מחברי המועדון להיות ערניים לקיומה של ועדה זו ולהציע פעולות רעות, קשרים עיסקיים וקשרים חברתיים עם האוכלוסייה המגיעה מארצות אחרות ונמצאת בשלבי קליטה בארץ.

אפיק המקצוע בראשותו של חברנו מוטי איינס. אני חייב לציין את אופן פעולתו השקטה אך העמוקה של מוטי במועדון. לדוגמא: לפני כחודש וחצי מוטי יושב במשרדי ומספר לי על קונצרט לנוער שמתקיים באותו ערב בחיפה ע"י הסימפונית של חיפה. אני קורא לנציג "שמחה לילד" שנמצא באזור, ובו במקום מספר ילדים חולים עם הוריהם מקבלים הזמנה להשתתף בערב זה. 
ויש כמובן דוגמאות נוספות כמו הזמנות לקונצרטים של עולים חדשים ועוד ועוד. בסיפור זה אני לא סוטה מהנושא מכיוון שאני רוצה שאפיק המקצוע יחזור למעמדו המקורי כפי שהוא ברוטרי. אני קורא לחברי המועדון לנצל את  הרעיון העומד מאחורי אפיק המקצוע ולטוות את יחסי הרעות גם דרך יחסי המקצוע. ולכן לדוגמא: אני קורא לחברי המועדון בואו ונצטרף כולנו, נעודד את חברינו ונהיה מנויים על התזמורת הסימפונית של חיפה. ובשרשור של קריאה זו אני קורא לחברים להשתתף בערבי הגאז של תזמורת הביג בנד על גג מכללת תילתן. שוב מעגלי קשרים: סימפונית חיפה – מוטי איינס ( עסק תרבותי ) + מכללת תילתן – ארז ישכרוב  ( עסק תדמיתי ), בבחינת " זה נהנה – וזה נהנה " וכולנו נהנים. קשרים אלה חשובים ויחזקו גם את הרעות במועדון וגם את מטרותיו לקהילה.
במסגרת אפיק המקצוע ברשותו של מוטי הצבתי השנה מטרה להביא לכל ישיבת מועדון אורח. האורח יהיה או מהמגזר העיסקי ובכך יטפל נ/ל אלי חכים או שיבוא מהמגזר המשפטי/חשבונאי ובכך תטפל דנה נוף או אורח מהמגזר האקדמאי ובכך יטפל חברנו נפתלי ויטמן. אני מבקש מהחברים לקבל בסבר פנים יפות את האורחים. מטרת האירוח:
א.  לחשוף את מועדון רוטרי בפני הציבור  בחיפה בכדי שיכיר אותנו ואת עשייתנו.
ב.  לבחון אפשרות קליטת חברים חדשים מאותם מגזרי הפעילויות שאותם נארח במועדון.
באפיק זה פועלים גם ועדת המוסדות שהמועדון קשור איתם מזה שנים. אני מקווה שנמצא את הדרך לחזק את הקשר עם בית מילר שהנו נדבך חשוב בפעילות המועדון, אך לא מנוצל כנדרש. ביחד עם חברנו צבי יצחקי נגדיר מטרות לטווח הקצר ולטווח הארוך לחיזוק העשייה המשותפת עם בית מילר. רשום לפני הצורך גם להסדיר את מעמדנו החוקי בבית מילר – וההנהלה תתחיל לטפל בנושא זה.
באפיק זה נמצא גם הקשר של המועדון עם גן הילד. נציגת המועדון בקשר עם גן הילד הנה חברתנו אילאיל ענר.

האפיק הבינ"ל בראשותו של נ/ל מיכה פוקס. למיכה נסיון עשיר הן בפעילות הועדות והן בהיבט האישי.
בועדה הבינ"ל שבראשה עומד יורם נאומן ואלכס רסקין ( חבר חדש במועדון ) אכוון את פעילות הברכות השבועיות בהקשר עם מעגלי הפעילות של חברי המועדון במקומות שונים בעולם. למשל, הסימפונית של חיפה אמורה לצאת למסע הופעות בארה"ב במהלך ינואר – פברואר. המועדון ישלח ברכות למועדונים שבה הסימפונית תערוך קונצרטים בצירוף המידע כי מנהל הסימפונית הוא חבר המועדון. נבקש מחברי המועדון להעביר לנו מידע על קשריהם העיסקיים במקומות שונים בעולם ונשלח ברכות למועדונים באותו אזור וכך יפתח "צוהר" לקשרים בין-מועדוניים.
באפיק הבינ"ל נמצאת גם ועדת הטריומף בראשות של אריאל מרקל. אני תקווה שתמצא דרך המשכית למסגרת זו של פעילות עם בני נוער, פעילות למטרות שלום.

באפיק הנוער והצעירים  בראשותו של צעיר חברי המועדון שחר שבו נמשיך לקדם את פעילויות הרוטרקט. בראשות הועדה עומדים אילן אור וטל לזר. אנחנו נארח את צעירי הרוטרקט במפגשים שונים, נשתלב במפגשים שלהם ונפעל להידוק מעגלי הקשר המקצועיים שלהם עם חברי המועדון בכלל ועם חברי רוטרי בפרט. מועדון הרוטרי בנשיאותו של מיכאל טופליצקי משדר רצון ועניין רב לפעול ואנו חייבים לראות בהם את דור ההמשך של מועדוננו. חברי הרוטרקט מוזמנים להשתתף  בערב הבין מועדוני שיתקיים ב 31.07 במלון תיאודור ברח' הרצל בחיפה.
באפיק זה נמצאת גם ועדת הנואם הצעיר. בראשות הועדה עומדים מירה רוזן ושלמה מרקל. אני תקווה שוועדה זו תגיע להישגים שהגיעו קודמיה ושברבות הימים נוכל להתגאות בזוכה הרוטרי בתחרות הנואם הצעיר כמשתתף מוצלח במסגרת נאומי    TED היוקרתיים.
לא נעלם מנגד עיננו הצורך להמשיך ולפתח את מועדון האינטרקט – שחר לקח על עצמו לקדם מועדון זה.

אחרונות חביבות – נשות מועדון האינרוויל – האופן הפנימי-  בראשותה של חברת המועדון טובה גילת והמזכירה תקווה פרלסון. אני רואה במועדון האינרוויל  חלק אינטגרלי של פעילויות המועדון הקהילתיות כמו גם של מפגשי הרעות. נשמח להשתתף בארועי האינרוויל ובפעילותם המיוחדת עם ניצולות השואה, עם בית הילדים בכפר יחזקאל, עם שמחה לילד ועוד. אני משוכנע בשיתוף הפעולה הפורה ההדדי שבין מועדון האינרוויל ובין המועדון – כזרוע של מעגל העשייה של המועדון ומטרותיו.
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet