נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

02/12/2009 - ישיבה עסקית

הנשיא אלברט לינקולן פתח את המפגש שהנו המשך האספה הכללית השנתית של המועדון. הישיבה התנהלה ללא אורחים וללא סדר הטכסים הרוטריוני בהיותה המשך למפגש השבוע הקודם. הנשיא הודיע בצער רב על פטירתו של אחד הנפילים הרוטריונים במועדוננו נ"ל סולי פרידמן שליבו נדם אמש והוא  מעל 90.  על מועד הלויתו תבוא הודעה – יהא זכרו ברוך!

נ"ל מאיר מנדלמן פנה לחברים שלא שלמו עדיין את עלות הגאלה למהר ולהשלים את חובם למועדון, ויפה שעה אחת קודם. הוא חזר על הפניה לחברים שפרסמו מודעות בעבר לשוב ולפרסם, וגם אלו שלא זכו לעונג זה מתבקשים להצטרף ולסייע בפרסום המודעות בעלון הגאלה.. התרומה חיונית למאמץ גיוס הכספים למועדון במסגרת הגאלה השנתית. 

הנשיא הודה לנ"ל בני רודיטי על פעילות הרבה ברענון  ושמירת התקנון, ועל פעילותו בוידת הביקורת. כן הודה על שבני נאות להיות חבר בועדת נהלים ולתרום לעדכון ורענון תקנון המועדון.

רו"ח דורון מאוטנר הציג בפני הנוכחים את נבכי ונפלאות התקציב לשנת 2007, תוך העזרות בשקופיות והדגמות מחשב. הוא הדגיש שבמהלך הביקורת המדוקדקת אותה ערך לא נמצא כל שמץ רבב לפעילות שאינה תקינה מבחינת הניהול הכספי של כספי המועדון וקרנותיו. לאחר הצגת התקציב לפני החברים עלה לדוכן יושב ראש ועדת הביקורת נ"מ צבי ענר, שנודה לדורון על העבודה הרבה  והטובה שהשקיע, וכן לחברים שהסכימו לכהן בועדת הביקורת הבאה והעומדים לאישור האספה הכללית. בהזדמנות זו מגיע גם לצבי ענר ולחבריו לוועדה- הנשיאים לשעבר בני רודיטי ושאול דיאנג'לי תודה וברכת יישר כוח על עבודתם בהקשר להשלמת  הביקורת על תקציבי 2006 ו 2007.

הנשיא אלברט לינקולן העלה להצבעה לאישור החברים את שלושת ההצעות הבאות – אחת אחת לפי התור :
1. אישור הדו"חות הכספיים - לאחר ששמענו את דיווחו של המבקר מר דורוו מאוטנר, רו"ח, ואת ועדת הביקורת המיוצגת בידי היו"ר, שלה נ"מ צבי ענר, מאשרת האסיפה הכללית את הדו"חות הכספיים עבור השנה המסתיימת ב - 31/12/2007 , יחד עם דו"חות ועדת הביקורת והמבקר המתייחסים לאותם ד"חות כספיים .
2 . מינוי מבקרים - בהתאם לסעיף 5  לתקנון המועדון וההמלצה של הנהלת המועדון, האספה הכללית מחליטה למנות את משרד רו"ח זיו האפט למבקרי המועדון על מנת לבחון ולהביע את דעתם על הדו"חות הכספיים לשנה הקלנדרית המסתיימת ב - 31/12/2009 , והדו"חות הכספיים לשנת רוטרי המסתיימת ב - 30/06/2010 .
3 . מינוי ועדת ביקורת - על פי סעיף 5   לתקנון המועדון, ממנה האספה הכללית ועדת ביקורת המורכבת מהרוטריונים דן ביין, יו"ר, רון כהן וצבי פורר.  לועדה זו יש מנדט לבחון ולחוות את דעתה על הדו"חות הכספיים לשנה הקלנדרית שמסתיימת ב - 31/12/2009 , ועל הדו"חות הכספיים עבור שנת הרוטרי המסתיימת ב- 30/06/2010 . בנוסף לתפקידים המוטלים עליה ע"י חוק העמותות, תהיה לועדה הסמכות לבקר את הניהול הפיננסי השוטף של קופת המועדון והקרנות ולוודא שפעילות המועדון עומדת בקנה אחד עם תקנון המועדון. היא תוכל להגיש המלצות להנהלת המועדון בנוגע לצורך בנהלים כתובים ו/או תיקונים בתקנון המועדון, ותינתן לה ההזדמנות להעיר על כל טיוטת נהלים או תיקונים לפני אישורם הסופי בידי הגוף המוסמך במועדון.
שלוש ההצעות אושרו על ידי  האספה הכללית  בהרמת ידים פה אחד-ללא מתנגדים וללא נמנעים, והחברים הלכו לביתם למנוחה קלה לקראת הערב של מפגש הרעות לכבוד החנוכה.
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet