נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

02/06/2007 - 31.5.07 עד 2.6.07 נערכה ועידה רוטרי השנתית ה-47 בטבריה

החיפאים "כבשו" את טבריה: בסוף השבוע נערכה בטבריה הוועידה השנתית של רוטרי בישראל, וארבעת המועדונים החיפאים היו בעלי המשקל הבולט בוועידה זו.
הוועידה הארצית נערכה בטבריה לאות הזדהות עם הצפון לאחר המלחמה, והשפעותיה של מלחמת לבנון השנייה ניכרו בדיווחים השונים שהוצגו בה. רוטרי הוא ארגון עולמי וולונטרי המונה יותר כמיליון ורבע חברים ברחבי העולם ומטרותיו הן קידום הקהילה והמצוינות המקצועית . חברי הרוטרי, אנשים בולטים איש איש במקצועו ובתרומתו לקהילה, מאורגנים במועדונים בישובים, וכל מועדון  מחליט על דרכי הסיוע לחברה, לפי הצרכים של הקהילה שבה הוא ממוקם. תנועת הרוטרי קיימת כבר 104 שנים ובישראל היא פועלת מאז 1931 ויש בה כיום מעל 60 מועדונים. מועדון חיפה, שנשיאה היא דליה שיצר,  הוא המועדון הגדול בארץ (102 חברים) והשני בוותק, יחגוג בשנה הבאה 75 שנים להקמתו.
בחיפה פועלים מלבד מועדון חיפה גם מועדון כרמל, שקיבל בוועידה בטבריה אות הוקרה על הפעילות הענפה ביותר למען הקהילה, מועדון מוריה ומועדון הוד הכרמל.
בשנה זו נגיד האזור (האדם המנהיג את הרוטרי בישראל) הוא חיפאי – ד"ר ועורך דין  רן לין, ממועדון הוד הכרמל. ד"ר לין הצטרף לשורה ארוכה של נגידי הרוטרי החיפאים.   ביניהם, לפני שנתיים, גד שפר. בעוד שנתיים תהיה נגידה חיפאית – יעל לצרוס ממועדון כרמל. ד' לין הוא בנו של ח"כ לשעבר אמנון לין, ונכדו של אבא חושי ז"ל.
השנה, בוועידה בטבריה, היה חידוש של ממש בסדר הדברים: לוועידה הרגילה קדמה ועידת רוטרי לעסקים. (היוזמה היתתה של מוישיק יונאי) הנואם המרכזי בועידת העסקים היה פרופ' יוסף אדרעי, כיום נשיא מכללת רמת גן למשפטים, , והמוכר לחיפאים כמי שכיהן כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. פרופ' אדרעי הציג את ההיבט הערכי של תרומה לחברה כיוצר  גם יתרון עסקי. באחת מישיבות הוועידה הועלה גם זכרו של ד"ר מיכה שמר (ממציא הקציצה של טבעול) ממועדון כרמל, שנפטר לפני כשבועיים באופן פתאומי בעת טיול אופניים בספרד.
מאחר שערך חשוב ברוטרי הוא הקשר החברתי בין חברי התנועה, הושם  בוועידה דגש חשוב על פעילות משותפת ומהנה, מנשף וטיול ועד מופע של "היורש", ליאור סושרד, שאביו, אדי, הוא מפעיליו הבולטים של מועדון רוטרי כרמל.
את מירב אותות ההצטיינות קבל מועדון חיפה. (אות עבור פעילות להבנה בין עדתית  שבמסגרתה נערך הכנס להבנה בין עדתית החג של החגים, שליחת משלחת נוער יהודי וערבי `"טריומף"` מבתי הספר בחיפה לארה"ב, אות בגין הקמת שני מועדוני רוטרי לצעירים).
חשובה במיוחד הייתה הופעתו בוועידה  של סגן נשיא רוטרי עולמי , מר אייב גורדון, זאת מאחר שרוטרי בינלאומי החרים את ישראל בזמן המלחמה ואסר על נציגי רוטרי לבקר בישראל. התייצבותו בוועידה, כמו גם נוכחותן של  משלחות רוטריונים מהודו ומפולין היוותה הסרת החרם .
בוועידה נערך שלב הגמר של התחרות הארצית של  "הנואם הצעיר", בו זכתה תלמידה ערביה שנאמה על הצורך ליצור חברה ערבית  מתקדמת יותר , בה תעלם מן העולם  הדעה הקדומה של הצורך ב"רצח במשפחה בגלל כבוד המשפחה".
בוועידה נאמה גם תמי כבירי מחיפה, נשיאת האינרוויל  (האופן הפנימי – ארגון הנשים שליד הרוטרי) שהתלוננה על כך שעדיין יש בארץ מועדונים המסרבים לקבל נשים לשורותיהם כחברות מן המניין.
נכחו מרוטרי חיפה:  אידלמן שמואל וחיה, אסיף שלמה ושושי, ברכה אליהו ודינה, גרידינגר קלמן, ד'אנג'לי שאול ומירב, חי אדי, כבירי יוסי ותמי, כהן גד, לדר נחום וקרין, ליכטר אלי ומירי, מאוטנר דורון ומירי,נאומן יורם ומירה, ענר איליאל, ענר צבי, פלדהמר שלמה ומיכל, צוריאל חנה, רוגר חביבה, רוזן מירה, רוטר אביבה, שזיפי חנן, שזיפי מרים, שיצר דליה וברוך, שנבל אורי ודורית.
כתבו חביבה רוגר ויורם נאומן
צילם וסיקר : יורם נאומן
תמונות מהועידה באתר של רו"ח דורון מאוטנר http://dodo.fotopic.net/c1293580.html


2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet