נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

02/04/2008 - ישיבה עסקית

ישיבה עסקית, דחיית הצעה לתקון התקנון

ההנהלה הביאה הצעה לתקון התקנון  כדלקמן: "נשיא  לשעבר שנבצר ממנו להגיע לישיבה  בה יבחר נשיא חדש,רשאי לתת ייפוי כוח רגיל לאחד מהמשתתפים בישיבה זו, הזכאי להצביע, ואשר יצביע במקומו. קולו ייחשב ויספר בהצבעה הכללית כאילו והיה נוכח בה אישית. כוחו של ייפוי הכוח יהיה עבור מועמד ספציפי, דהיינו ששמו יירשם בייפוי הכוח. אם שם  המועמד לא יועמד להצבעה , ייפוי הכוח יתבטל והוא לא יוכל לשמש לבחירת מועמד אחר".
לאחר וכוח סוער בין חברי המועדון ההצעה לא נתקבלה .הצביעו 41 חברים ,נמנעו 2חברים . שלושה חברים לא היו רשאים להצביע, (?).בעד ההצע הצביעו 26 חברים .נגד ההצעה הצביעו 15 חברים.
הואיל ולפי התקנון יש צורך ברוב של 2/3 מהמצביעים לצורך שינוי התקנון, ההצעה לא התקבלה.

דווח משלום ואנו: במסגרת חודש מודעות של רוטרי הארצי למחלת לחץ דם, הנקרא "הרוצח השקט", קיים מועדון  רוטרי חיפה, הרצאה בחברת  צי"ם. ההרצאה נערכה ביום ב' 31.3.08 בשעה 14.00, באודיטוריום של צי"ם שהיה מלא במתעניינים.  את ההרצאה  בליווי שיקופיות נתן בהצלחה ד"ר ג'רום מרקונזין,  נפרולוג מבי"ח כרמל, ובמהלכה נשאלו ע"י הצופים שאלות רבות. בכניסה לאודיטוריום  עמדו בהתנדבות אחיות של קופ"ח מאוחדת, שבדקו לכל המעונין לחץ דם , והמעוניינים היו רבים.
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet