נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

02/01/2008 - ישיבה עסקית

בישיב עסקית שנערכה ביום 2/1/08 נכחו 80 אחוז מחברי המועדון.מסתבר שאין צורך בהשמעת הרצאה מעניינת כדי  "למשוך" חברים למועדון ,אלא די ברצון החברים להפגש ולהיות בצוותא- ב"חברותה",  בישיבה אושר גם תקציב המועדון וההנהלה הנבחרת לשנת הרוטרי 2008-9.
בישיבה זו בקשו נ"ל אדי חי ושלמה אסיף לתקן את תקנון המועדון הדן בנוהל  בחירת נשיא .הדיון בהצעתם התקיים היום, והצבעת החברים תערך בישיבה העסקית בעוד חודש. הסעיף המוצע בפיסקא הדנה ב "בחירת נשיא"  יאמר כדלקמן:
נשיא  לשעבר שנבצר ממנו להגיע לישיבה בה יבחר נשיא חדש, רשאי  ויכול  לתת יפוי כח רגיל לאחד המשתתפים הזכאים להצביע  בישיבה, שיצביע במקומו  וקולו ייחשב ויספר בהצבעה הכללית כאילו והיה נוכח בה אישית.     
שתי דעות הובאו להצעת התקון:
1. יש לאפשר לנשיא לשעבר שנבצר ממנו להשתתף בישיבה הדנה בבחירת נשיא חדש למסור יפוי כח מיוחד שייפה את שלוחו להצביע בעד החבר הספציפי המוצע כנשיא.אין לתת יפוי כח כללי למיופה הכח, אלא יש לציין בדיוק את שם המועמד שבעבור בחירתו נמסר יפוי הכח.
2. מנגד, המתנגדים להצעת ה PROXY טוענים כי ההשתפות בישיבה לבחירת נשיא צריכה מעצם טבעה להיות אישית, מאחר ובישיבה דנים באישיות המוצעת, ההצבעה איננה טכנית גרידא, אלא לעיתים מנסים לשכנע את הנוכחים באישיותו של המוצע להבחר, והיו כבר מקרים שנשיא לשעבר שלא תמך במועד פלוני שינה דעתו, לאחר ששמע בישיבה את הדוברים והמשכנעים.
הוחלט כי מאחר ויש להביא הצעה לתקון תקנון שבועיים מראש לידיעת החברים והדבר לא נעשה, לפיכך ההצבעה תובא להצבעת החברים בישיבה העסקית הבאה. לא נתקבלה ההצעה להעביר את הבקשה לתיקון לועדת תקנון, מאחר ועל פי התקנון,כל בקשה לתקון תקנון, ניתן להביאה להצבעה בכל ישיבה .
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet