נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

01/09/2010 - מפגש פגישה עסקית

הנשיא דני פסלר פתח את הישיבה אשר בהיותה ישיבה עסקית לא כללה אורחים. מעל שולחן הנשיאות בוא שלח ברכה לחברנו שלום וואנו ורעייתו על הולדת נכדם החדש. ברכת המשך החלמה והתאוששות מהירה לנג"ל קני גרדינגר.

ברכות הרעות הובאו על ידי חברתנו נאווה וילבך. את הברכה הבין לאומית הביא חברנו אדולפו אדלשטיין אשר בחר הפעם בצ'ילה לאור  אירועי הכורים הלכודים במעמקי האדמה שם. החודש חוגגת צ'ילה את יום הולדתה ה 200 –שנה לאחר מכן בוטלה בצ'ילה העבדות ובהמנון הלאומי מוזכרת צ'ילה כמקום לחופשיים  מקלט לכל הנרדפים. אדולפו שהוא יליד צ'ילה כבר הביא לפני שנתים ברכה למועדון סנטייגו בצ'ילה.

כבוד הרב הראשי של חיפה וחבר הכבוד של מועדוננו, , הרב שאר ישוב הכהן,  שמזה 30 שנה מברך את חברי המועדון בפרוס השנה החדשה, פתח תחילה בברכת "בורא פרי העץ" והחברים טבלו פרוסות תפוח בדבש, שתבוא  עלינו שנה טובה ומתוקה, ונהנה מדבשה ולא מעוקצה. אחד הטכסים המרכזיים בראש השנה הוא התקיעה בשופר. מהיכן כאה עלינו מסורת זו?. בתורה לא נאמר שיש לתקוע בשופר בראש השנה, אלא מדובר על "יום תרועה" לאו דווקא בשופרות. השופרות כלי הנגינה הכי מוזכרים בתנ"ך (72 פעמים) לעומת כלי נגינה אחרים, ל שופרות היהודים היו כמה תפקידים דתיים בתנ"ך, כמו העברה של ארון הברית (שמואל ב'6:ט"ו) ההכרזה על מולד הירח תחילת החודש שהפכה לחוק בישראל (תהילים פא 4) יום כיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם (ויקרא כה 9).
בנוסף, שופרות היו בעלי מספר תפקידים חילוניים, כמו המלכת מלך (ספר שמואל וספר מלכים)הכרזה וקריאה לגייס חיילים בעזרת שופרות , לתקוף, להכריז ניצחון (שופטים ד 6) אנו נתקלים במספר פעמים בתנ"ך אישור לתקוע בשופרות על אף האיסור לנגן בכלי נגינה בתקופת האבל על חורבן הבית. יש לזכור שתזמורת שלמה ניגנה בבית המקדש ויתכן שאף הכלי הראשוני (פרימיטיבי ככל שיהיה)היה בכללם. השופר ממשיך להכריז על השנה החדשה והחודש החדש, במקומות מסוימים להציג את כניסת השבת, ולפתוח שערי שמיים בראש השנה ויום כיפור.
בספר תהילים מוזכר "תקעו בחודש שופר" ובגמרא דרשו שתקיעה זו היא אחת ל 50 שנה בשנת היובל. התקיעה בשופר בשנת היובל   סמלה את החזרת הקרקעות לבעליהן, גם אם נאלצו למכור את הקרקע החקלאית שברשותם להחזר חובות ואת שחרור העבדים מעבדות לחרות אחת ל50 שנה. בעת מתן תורה נשמע קול שופר שנשמע בכל המחנה, ולא ברור מי תקע בו. לאחר מעשה העגל, כשמשה עלה להר ל 40 יום לבקשת סליחה, תקעו בשופר בצאץתו ובחזרתו. מסורת שלישית היא בבוא אחרית הימים עם בוא המשיח ושיבת הגלויות יש לתקוע בשופר.

אישור הדוחו"ת הכספיים ל 2008- הנשיא המיועד ויו"ר ועדת הביקורת צבי ענר המליץ לאשר את הדוחות שעודכנו ותוקנו ונערכו על ידי דורון מאוטנר. הדוחות אושרו פה אחד בהצבעת כלל החברים באסיפה ללא מתנגדים וללא נמנעים.
2024 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet