נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון קולוני, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at COLONY HOTEL, Haifa

24/11/2021 - 24.11,21 עובד כהן מסע באנארטיקה

24.11,21 עובד כהן מסע באנארטיקה

מסע לאנארטיקה  ספור המסע 1917 ותמונות על ידי עובד כהן
2022 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet