נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

11/11/2020 - 11.11.20הרצאת ליאורה פינסקי-אישור תקציב קרן מועדון רוטרי חיפה

11.11.20הרצאת ליאורה פינסקי-אישור תקציב קרן מועדון רוטרי חיפה

11.11.20הרצאת ליאורה פינסקי. על תנועת הלוחות הטקטונים בכדור הארץ.
אישור תקציב קרן מועדון רוטרי חיפה - התקציב אושר ברוב קולות 38 בעד 2 נגד
התנגדו - נ"ל גידי ינאי ועמירם אסמן
נשיא המועדון הציג את התקציב תוך הסבר מפורט על הדגשים של הנהלת המועדון שעמלה במשך חודשים רבים טרם תחילת שנת הרוטרי 2020-2021 להכנת תוכנית עבודה ותקציב הקרן.
2024 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet