נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון קולוני, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at COLONY HOTEL, Haifa

10/11/2021 - 10.11.21

10.21.21

10,11.21 הרמתי ישי הוא הנשיא הבא 23/24
ועדת פרסים בראשות טובה גלעד
2022 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet