נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

16/03/2022 - 16.3.22 ה נואם הצעיר

16.3.22 ה נואם הצעיר

16.3.22 ה נואם הצעיר בהנחית חנה צוריאל טובה גילת נפתלי וויטמן שולה קנטור
חנה ציינה שהודות לתרומה של יורם נאןמן מההקדש לתורם הצעיר.  הצליחו להריס הפרויקט
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet