נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

28/10/2009 - ישיבה עסקית

הנשיא אלברט לינקולן פתח את הישיבה אשר בהיותה ישיבה עסקית היא ללא אורחים ו/או בני זוג.
פסוק השבוע  הובא על ידי חברנו נחום לדר: היום לפני 123 שנה, באוקטובר 1886, נחנך על אי בנמל ניויורק פסל החירות, אשר ניתן במתנה לארה"ב על ידי צרפת, במלאת 100 שנה לעצמאותה אך באחור של עשור. חלק מהפסל הוא פסל ברונזה עם לוח ברונזה עליו חקוקות מלות השיר "קולמוס הזהב" של המשוררת היהודיה מה לזרוס-יפה, שיר שנכתב לכבוד הפסל:
"הבי לי את בניך היגיעים, העניים 
ערב רב של המונים כמהים לנשום כבני חורין.
את פילטת חופיך האומללה.
שלחי אותם אלי, חסרי הבית וסחופי הסער,
את לפידי אשא לצד שער הזהב".

את ברכות הרעות הביא האני אלפאר, ואילו את הברכה הבינלאומית הביא חברנו  אדולפו אידלשטיין: הברכה הבינלאומית שלוחה הפעם למועדון הקנדי של רוטרי קוויבק. זהו אחד מ 732 מועדוני רוטרי הקנדיים, אזור 7790 שנוסד ב 1919. במועדון 53 חברים, הנפגשים לארוחת בוקר כל יום שלישי, באותו מקום בו התקימה גם הישיבה הראשונה ב 1919 - שאטו פרונטנאק.

הודעות המזכיר - מזכיר המועדון  משה גן-צבי מסר על התכניות למפגשי השבועות הקרובים, ולראשונה מסר דיווח על ישיבת הנהלת המועדון האחרונה ועל החלטותיה השונות. זוהי יזמה ברוכה להביא לידיעת החברים את הנושאים העולים בחדרי החדרים של ההנהלה, ואנוט תקווה שליזמה ברוכה זו יהיה גם המשך לגבי ישיבות ההנהלה העתידיות.
"ל שאול דיאנג'לי  פנה לחברים בבקשה לתמוך במאבקים לקראת קניעת מועמדנו לתפקיד הנגיד העתידי, ובקש מהחברים להשתדל בעבורו אצל חברים ממועדונים אחרים באשכול החיפאי. איתו אנחנו במאבקו הצודק ונאחל לו הצלחה.

דו"ח רואה החשבון של המועדון לשנת 2006 - חברנו דורון מאוטנר לקח על עצמו את המשימה הבלתי פתורה של סגירת הדו"ח הכספי לשנת 2006 אותו הוא הציג והעמיד לאישור החברים. הוא ציין את הקשיים הרבים שעמדו בפניו בשל אי סדרים אלו ואחרים אולם הדבר נסתיים על הצד הטוב והדוח נסגר ומוכן להעברה כד",ח סטטטורי כנדרש. שני הדוחו"ת הבאים- יבואו אף הם בהקדם האפשרי. לאחר דבריו של דורון עלה לדוכן נ"מ צבי ענר, יושב ראש ועדת הביקורת הנוכחית של המועדון, הוא הציג עשר נקודות ביקורת בתחומי ניהול הכספים ודוח"ות הן לרוטרי והן לשלטונות, הערות ביקורת שעלו מדיוני הוועדה החסויים והכבדים ביותר. את המלצות הוועדה - אנו מביאים לידיעת החברים  במסגרת האתר:
המלצות ועדת הביקורת של המועדון לאור דוחו"ת 2006 2008
1 . הגזבר היוצא חייב לנהל אה הדוחות הכספיים והנשיא היוצא חייב לדחוף את הדבר. יש לעמוד בדייקנות במועדים הנקובים בתקנון המועדון j ביחס להצגת התקציבים וביחס לדוחות הכספיים.
2. לצרף לדוחות אה הקציב הקרנות כפי שאושר ולדווח על כל שורה בנפרד -הקציב מול ביצוע.
3 . יש להימנע לחלוטין מפעילות שלא תוקצבה ומיצירת גירעונות. יש ליצור תקציבים מותנים בהכנסות על מנת להימנע מהתחייבויות שלא ניתן לעמוד בהן .
4 . יש למנות "קציני Compliance ",  הנ"ל יהיו אחראים על עמידה מלאה של המועדון בכללי הדיווח החלים עליו .
5 . יש לתקצב ולהעביר מידי שנה אה הגביה עבור מפגשי "מיליון דולר"  לרוטרי פאונדיישן.
6. על וועדת הביקורת לפקח ולדווח אחה לרבעון בישיבות עסקיות.
7. יש לדווח על הנעשה באפיקים ובתקציב ולהפיץ מדי חודש דוח תמציתי בכתב לחברים ( אם יש זמן - לדווח גם בע"פ בישיבות העסקיות).
8. יש להקפיד על מינוי וועדת נכסים ולדאוג שתפעל על יד כל הנהלה לצורך פקוח על השימוש בנכסי קרנות המועדון  לרבות בית מילר וקרנות המלגות.
ההמלצות הוצגו בישיבה על ידי היו"ר של הועדה נ"מ צבי ענר, על דעת חברי הועדה נ"ל בני רודיטי ונ"ל שאול דיאנג'לי. לאחר שמיעת הביקורת וההמלצמות של ועדת הבקורת, ודו"ח שנת 2006 לפרטיו העמיד הנשיא את אישור הדו"ח כפי שהוצג על ידי רו"ח  דורון מאוטנר כל מה שנותר הוא לאשר בהקדם את הדוחו"ת החסרים לשנים 2007 ו 2008 ויבוא שלום על ישראל..
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet