נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

23/01/2013 - סדר ט"ו בשבט במלון הר הכרמל

חזרנו שוב למפגש אחד במלון הר הכרמל בן ערכנו את סדר טו בשבט המסורתי בהדרכת נ"ל דני פסלר. דני הכין את הגדת הסדר ובה  אמרות , פתגמים וספורים ושירי טו בשבט  ששרנו בלויי מוסיקלי. גם הרב של ליאו בק שמיע לנו  דברי הגות וחוכמה לטו בשבט השולחנות עוטרו  בטוב טעם, בעציצים ובפרות יבשים (תרומת גדי כהן)ביין וכד', הכל בהשראת ובנצוח  מזכירת המועדון יוכי פלר.

צילם סיכם יורם נאומן 2024 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet