נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

21/12/2005 - הרצאת ברוך זלץ

הרצאתו של ברוך זלץ, יור הההסתדרות החדשה בחיפה

ברוך זלץ יושב ראש ההסתדרות בחיפה. הציג מועמדותו לבחירות לכנסת מטעם מחוז חיפה. ממוקם במקום ה 25. חשוב שלחיפה יהיה נציג בבית המחוקיים. המנהיגים בירושלים אינם ערים ויודעים מה קורה במחוז חיפה. ("עשן הבערת הצמיגים לא נראה בירושלים או במרכז"...).  זלץ ידאג לאינטרסים של חיפה, ובמיוחד שאזרחים לא יזדקקו עוד לבתי תמחוי.. הוא מתנגד להפרטת תשתיות לאומיות. (למשל: חברת החשמל בתי הזקוק). לדבריו הפערים החברתיים מרעידים את יסודות החברה בישראל  את ישראל מבחינת "להיות או לחדול". זלץ רוצה להיות נציג הנזקקים, העובדים - נציג המחוז לענייני חברה, כלכלה. יגרום לצמצום פערים חברתיים ויאבק למען השכבות החלות. 
בתשובה לשאלה אומר זלץ כי בחיפה היו  מספר השביתות הקטן  ביותר בהשוואה לשאר חקלי הארץ, אמנם איומים בשביתות היו, אך לא בוצעו.
כתב וצילם יורם נאומן
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet