נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

04/11/2015 - ישיבה עסקית קבלת חברים חדשים

   
סיכום ישיבה עסקית

 ביום רביעי, 4.11.2015, קיימנו ישיבה עסקית במסגרתה העלתה הנשיאה יוכי פלר נושא לדיון כדלקמן:

ועדת סיווג וחברות דנה בישיבותיה ביעד המרכזי של הנשיאה להצערת גיל חברי המועדון וקליטת חברים חדשים צעירים מגיל 50.

מתוך דאגה כנה לעתידו של המועדון נראה כי יעד זה הופך להיות מרכזי יותר מתמיד. ועדת סיווג וחברות דנה באתגר ובקשיים הכרוכים בגיוסם של חברים צעירים חדשים והציגה בפני הנהלת המועדון המלצתה להפחית את דמי החבר למועדון לחברים חדשים צעירים (שגילם עד 49) לסך 1,200 ₪ למשך שלוש שנות החברות הראשונות או עד הגיעם לגיל 49.

הנשיאה הביאה את המלצת הועדה לדיון בהנהלה שדנה בנושא לעומקו והחליטה לאמץ את ההמלצה מהנימוקים הבאים:

א.                   יש צורך חשוב ומידי לפעול באופן נמרץ להצערת גיל חברי המועדון על ידי גיוסם של חברים חדשים צעירים ואיכותיים שגילם צעיר מגיל 49.

ב.                   הניסיון מלמד אותנו כי חברים צעירים, בשלב זה של חייהם, מתקשים להתחייב לפעילות סדירה במועדון ודמי חבר גבוהים + דמי גאלה מהווים עבורם קושי להתמיד      בחברותם במועדון בשנים אלו של חייהם.  הפחתת דמי החבר תהווה עבורם הקלה ואנו מאמינים כי תתמוך בהחלטתם להישאר פעילים במועדון.

ג.                    ההנהלה ראתה בהחלטה זו יצירת תמריץ חיובי מעודד לצעירים המקבלים העולה בקנה אחד עם מדיניות הצערת המועדון.

ד.                   יש לראות בצעד זה כפיילוט לבחינת האפקטיביות שלו בנוגע לחברים חדשים צעירים.

 

הנשיאה החליטה להביא את החלטת ההנהלה לדיון במועדון במסגרת ישיבה עסקית בכדי לשמוע את דעות החברים במועדון.

 

אתמול התקיים הדיון במועדון  ונשמעו דעות לכאן ולכאן. חברים ביקשו את רשות הדיבור בכדי להביע את התנגדותם להצעה זו מטעמים שונים ביניהם:

 

1.           חבר חדש שאינו יכול לעמוד בתשלום דמי החבר איננו יכול להיות חבר מועדון רוטרי חיפה.

2.           אין ליצור אפליה בתשלום דמי החבר בין ותיקים ולחדשים.

3.           הפחתת דמי החבר איננה ראויה כי היא יוצרת נטל כספי על המועדון במימון הפער בין התשלום המופחת לבין התשלום המלא הנדרש למועדון.

 

לצד דעות נגד הושמעו דעות התומכות בהצעה שעיקרן עמד על:

 ההנהלה סוברנית לקבל החלטה לפי הבנתה לקידומו של המועדון.

1.            הפחתת דמי החבר יש בה בכדי לתמוך בקשייו של חבר חדש ולכן ראוי להפחית את דמי החבר.

2.            המועדון יכול ללא כל קושי "לספוג" את גובה ההפחתה כהשקעה בעתיד. ביטוי למדיניות ההנהלה.

 

בתום הדיון סיכמה הנשיאה את הנושא והודתה לחברים על הדיון (גם אם בחלקיו היה סוער) וביקשה מחברי המועדון להציע הצעות נוספות שיש בהן בכדי לגייס ולשמר חברים צעירים חדשים למועדוננו.

ההנהלה תיישם את החלטתה כבר עם קליטתם של חברים חדשים צעירים ביום ד' הבא ותבחן את השפעות ההחלטה לאורך זמן.

 טית התפזר המועדון בשעה 14:45 .

 

ברוח רעות רוטריונית ודמוקר 

בברכה,

 

נג"מ דני פסלר

מזכיר כבוד המועמד - צביקה פופר

שנת לידה –     1980

עיסוק –           יזם

סיווג -             יזמות חינוכית , קהילתית עסקית

ספונסר -         ערן דובובי

 

המועמד – ניב הורוביץ

שנת לידה –    1968

עיסוק –          יזם, קולנוען , איש חנוך

סיווג -             חינוך קהילתי בר קיימא       

ספונסר -         ערן דובובי

 

המועמד –  פרופ' דורון קליגר

שנת לידה –    1965

עיסוק –          חוקר ומרצה במימון לכלכלה התנהגותית, יועץ כלכלי

סיווג -             אקדמיה - כלכלה

ספונסר -         דני פסלר

 

המועמד –    מנחם גץ

שנת לידה –    1963

עיסוק –          עצמאי

סיווג -             הנדסת חשמל - הייטק

ספונסר -         דני פסלר

 

המועמד –  אבירם כהן

שנת לידה –    1970

עיסוק –          התמחות במשפטים

סיווג -             משפטים חינוך

ספונסר -         משה גן צבי

 
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet